Newyddion

Dosbarth Celf 2016

August 26, 2016

Foundation group shot 2015-16

Daeth blwyddyn hynod o lwyddiannus arall y Diploma Sylfaen Celf a Dylunio i ben yng Ngholeg Coleg Cambria gydag arddangosfa o waith celf y  myfyrwyr.

Mae’r cwrs CBAC yn rhoi sylfaen i artistiaid ifanc i archwilio ac arbrofi, gan eu paratoi ar gyfer astudio ar gyfer gradd mewn Celf, Dylunio a chyrsiau Cyfryngau Creadigol fel Serameg, Tecstilau, Celfyddyd Gain, Graffeg, Darlunio, Dylunio Cynnyrch, Ffasiwn, Ffilm, Ffotograffiaeth neu Ddylunio gemau a gwefannau yn ogystal â chyflogaeth yn y Diwydiannau Creadigol.

Mae myfyrwyr cwrs eleni yn dathlu’r nifer fwyaf erioed o ganlyniadau graddau uwch, gyda llawer o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn ar gyfer cyrsiau gradd o fri ledled y wlad.

Dywedodd y Darlithydd Celf, Marcus Thomas:

“Llongyfarchiadau a phob lwc i bob un o’n myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu Diploma Sylfaen yn llwyddiannus eleni.  Mae llawer ohonynt wedi sicrhau lleoedd ar gyrsiau gradd mewn rhai o’r sefydliadau mwyaf adnabyddus ar gyfer Celf a Dylunio ym Mhrydain ac rydyn ni i gyd yn falch iawn o’u llwyddiant. “