Newyddion

Dolly Parting yn cystadlu yn rownd derfynol Barclays Built for Business!

June 5, 2015

Dolly Parting

Mae pedwar o fyfyrwyr trin gwallt o safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria wedi cael eu dewis gan Barclays i fynd i rownd derfynol y DU o’r gystadleuaeth Built for Business 2015.

Mae’r gystadleuaeth yn gofyn i grwpiau o 2 – 4 o bobl i feddwl am syniad busnes cynaliadwy gyda chyllideb ddychmygol o hyd at £10,000. Penderfynodd y criw o Cambria, o dan yr enw Dolly Parting, gynnig syniad i ddarparu gwasanaeth a phrofiad salon i bobl sydd ag anabledd, yr henoed a’u gofalwyr.

Dywedodd Lynn Williams, Darlithydd Menter:

“Mae’r myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth Built for Business wedi cynyddu eu sgiliau mewn nifer o feysydd gan gynnwys cyfathrebu, gwaith tîm, rhifedd, cynaliadwyedd, datrys problemau a chreadigrwydd.

“Roedd y tîm a enillodd wedi dangos safon uchel o bob un o’r sgiliau hyn ac rydym yn falch iawn ohonyn nhw a’r holl ddysgwyr a gymerodd ran yn yr her”.

“Maent yn un allan o bum tîm o ledled Prydain i gael eu gwahodd i’r rownd derfynol ym mhencadlys Barclays yn Canary Wharf, dydd Gwener 12 Mehefin. Mae eu syniad busnes yr un mor arloesol ag enw’r tîm sef Dolly Parting!”

‘’Llongyfarchiadau i bob aelod o’r tîm, mae hyn yn gyrhaeddiad anhygoel y maent yn eu haeddu,” ychwanegodd Julie Guzzo, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Gwallt a Harddwch yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae Kelly Meredith, Rachel Booth, Sian Pickford a Robyn Threadgold rŵan wrthi yn paratoi eu cyflwyniad a chyweirio eu cynnig busnes cyn mentro ar eu taith.

Dywedodd Kelly:

‘‘Mae hyn wedi rhoi llawer mwy o hyder i ni ac wedi rhoi syniad i ni o’r hyn y gallwn gyflawni ar ôl i ni orffen coleg.”