Newyddion

‘Dolly Parting’ Cambria yn ennill rownd terfynol Barclays Built for Business!

June 12, 2015

Dolly Parting

Cafodd pedair o fyfyrwyr Trin Gwallt o safle Glannau Dyfrdwy, Coleg Cambria eu coroni heddiw’n enillwyr cystadleuaeth fenter Barclays Built for Business y DU .

Roedd y tîm yn un o bump ar y rhestr fer, o bob rhan o’r DU, yn cystadlu yn y rownd derfynol ym Mhencadlys Barclays yn Canary Wharf, Llundain.

Yn ystod eu taith i’r brifddinas, cafodd y myfyrwyr arloesol gyfle i gyflwyno eu syniad am fusnes, yn dwyn yr enw ‘Dolly Parting’, ar gyfer salon trin gwallt cynhwysol sy’n cwrdd ag anghenion pob aelod o’r gymdeithas, gan gynnwys yr anabl a’r henoed, i banel o feirniaid, yn gynnwys Chris Hearn, Pennaeth Addysg yn Barclays a Sylvia Perrins, Prif Swyddog Gweithredol yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol.

Meddai Lynn Williams, Darlithydd Menter:

” Rydym yn falch iawn fod tîm Coleg Cambria wedi ennill y wobr arbennig yma. Mae cystadlaethau fel rhain yn rhoi cyfle gwych i’n myfyrwyr i ddatblygu ac arddangos eu sgiliau entrepreneuraidd. Yn wir roedd syniad busnes Dolly Parting yr un mor arloesol ag enw’r tîm! ”

‘’Llongyfarchiadau i bob aelod o’r tîm, mae hyn yn gyrhaeddiad anhygoel y maent yn eu haeddu,” ychwanegodd Julie Guzzo, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Gwallt a Harddwch yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae aelodau’r tîm Kelly Meredith, Rachel Booth, Sian Pickford a Robyn Threadgold eu bodd efo’u buddugoliaeth.

Meddai Kelly:

” Mae hyn wedi rhoi hwb mawr i’n hyder, wedi rhoi cyfle i ni ddatblygu ein sgiliau ac wedi rhoi syniad i ni o’r hyn y gallwn gyflawni ar ôl i ni orffen coleg.”