Newyddion

Ydych chi’n gwybod rhywfaint o Hanes Coleg Iâl?

January 16, 2013

Mae Coleg Iâl yn edrych yn ôl ar ei hanes, ac mae awdur ymchwiliol ei lyfr sydd ar fin cael ei gyhoeddi, Bill Cliftlands, yn chwilio am amrywiaeth o newyddion a sylwadau.
{image_1}
Yn awyddus yn wreiddiol i gael rhagor o wybodaeth ar hanes cynnar Iâl rhwng 1959 ac 1972 pan oedd Iâl yn gyd-addysgol ac wedi ei leoli ar Lôn Crispin, mae Bill, yr awdur a’r hanesydd, wedi bod yn holi cwestiynau a fydd bron yn bendant yn goleuo meddyliau staff a myfyrwyr Iâl o’r cyfnod hwnnw:

Oes unrhyw un yn cofio’r ffos (‘the Moat’) yn Ysgol Uwchradd Iâl a phwy a gafodd ei wthio i mewn iddo? Oedd o’n wir eich bod yn gallu gweld i mewn i ystafelloedd newid eich gilydd yn y gampfa i ddechrau? Oes unrhyw un yn cofio un o dimau llwyddiannus cyntaf Iâl? – Ym 1962 enillodd yn tîm pêl-droed o dan 13 Gwpan Pêl-droed Iau Ardal Wrecsam (o dan 13 oed) wedi iddynt eisoes ennill Cynghrair Ysgolion Wrecsam a’r Fro o dan 13. Yn anghyffredin iawn, enillodd y tîm dan 13 yr un gwpan yn 1963 hefyd. Yn ystod tymor 1969-70, enillodd Ysgol Uwchradd Iâl rownd derfynol cystadleuaeth fwrw allan Ysgolion Uwchradd Wrecsam a’r Fro.
Oeddech chi’n hyfforddi pêl-rwyd neu’n ei chwarae yn ystod y cyfnod hwn? Enillodd Iâl Dwrnamaint Pêl-rwyd Hŷn Ysgolion y Sir ym 1964 a 1965. Oeddech chi’n cael eich dysgu mewn cut? Sut beth oedd hynny? Oes unrhyw un yn cofio Gwobr Cemegau Monsanto neu Wobr Eric McMahon? Ydych chi’n cofio ymweliad Prifysgol Iâl â Wrecsam ym 1968 a Professor Henning yn plannu’r goeden yn Lôn Crispin? Ydych chi’n cofio’r teithio cyfnewid i’r Almaen, er enghraifft y daith i Bacharach ym 1965, neu Menden ym 1972? Ydych chi’n cofio’r Gymdeithas Lenyddol a Dadlau?