Newyddion

Diwydiannau Creadigol Yn Arddangos Yng Ngholeg Cambria

November 24, 2014

cambria creative

Cynhaliodd Hwb Entrepreneuriaeth Ieuenctid Gogledd–ddwyrain Cymru (Hwb IE) eu digwyddiad rhwydweithio cyntaf ar gyfer sectorau penodol, i arddangos ac i rannu gwybodaeth am brosiectau
ar y cyd gan Ddiwydiannau Creadigol yn y rhanbarth ar hyn o bryd.

Roedd y digwyddiad Hwb IE yn barod i roi hwb i Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2014.

Thema eleni yw “Cysylltwch”. Cynhaliwyd y digwyddiad arloesol ym Mwyty Rendezvous Coleg Cambria ac roedd cynrychiolwyr y gymuned busnesau lleol, rhanddeiliaid, darlithwyr a myfyrwyr yn bresennol.

Gosododd Neal Thompson o dîm Focus Wales, Her Menter Tîm newydd sbon, sy’n cynnig profiadau ymarferol cyffrous a chyfleoedd unigryw i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant cerddoriaeth a rheoli digwyddiadau yn 2015.

Amlinellodd Luci Melegari, Cyfarwyddwr Diwydiannau Creadigol Coleg Cambria, y cydweithio sy’n digwydd rhwng adrannau ar draws y coleg ar gyfer gwneud fideo cerddoriaeth elusennol a fydd yn cael ei ryddhau fis nesaf, yn ogystal â phrosiect dylunio a osodwyd gan gwmni Cwpanau Papur Benders yn Wrecsam, sy’n cynnwys tua chant o fyfyrwyr celf a dylunio ledled y rhanbarth.

Daeth y noson i ben trwy arddangos busnesau ar-lein llwyddiannus. Cyn rhoi perfformiad prin i’r gynulleidfa gyda’i gitâr acwstig, cafodd y chwaraewr gitâr medrus a’r blogiwr llwyddiannus, Gaz Evans ei gyfweld gan Mike Corcoran, Rheolwr Hwb Menter Ardal.

Mae’r Diwydiannau Creadigol yn cynnwys crefftau, dylunio, y cyfryngau digidol ac adloniant, ffilm, fideo a ffotograffiaeth, teledu a radio, cerddoriaeth a’r celfyddydau gweledol a pherfformio. Yng Nghymru, mae’r sector yn cyflogi dros 30,000 o bobl mewn 4,200 a rhagor o fentrau ac mae’n cynhyrchu dros £ 1.8 biliwn o drosiant yn flynyddol.

Dywedodd Rona Griffiths Rheolwr Menter a WorldSkills, Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n gwybod bod y Diwydiannau Creadigol yn un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Mae Coleg Cambria yn awyddus i hyrwyddo busnesau bach a mawr gyda chreadigrwydd gwreiddiol, sgiliau a doniau. Rydyn ni’n falch o gael dangos y prosiectau presennol yn ystod yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang er mwyn pwysleisio pa mor bwysig yw edrych y tu allan i’r DU i wneud cysylltiadau newydd – gall pob busnes estyn i fod yn fyd-eang ”

Sylw Andrew Devenport, Prif Weithredwr Busnes Ieuenctid Rhyngwladol, sy’n cydlynu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ym Mhrydain oedd:

“Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn cael ei dathlu mewn 140 o wledydd ac mae’n cynnwys miliynau o bobl mewn gweithgareddau sy’n hyrwyddo entrepreneuriaeth, gan gynnig cymorth ymarferol i entrepreneuriaid. Thema’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ym Mhrydain eleni yw ‘Cysylltwch’, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn defnyddio’r cyfle hwn i ehangu eu rhwydweithiau cymorth yn lleol ac yn fyd-eang, gan wneud cysylltiadau a fydd yn cryfhau eu busnesau nawr ac yn y dyfodol.