Newyddion

Diwrnod Llythrennedd Gwybodaeth yng Ngholeg Cambria

January 16, 2014

Cambria_RGB final

Cynhaliwyd Diwrnod Llythrennedd Gwybodaeth yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli yn ddiweddar ac yn bresennol roedd Ken Skates AC Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg.

Cynhaliwyd y diwrnod yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu ar safle Iâl Parc y Gelli. Mae’r prosiect yma’n rhan o Strategaeth Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli 2012-16 Llywodraeth Cymru. Derbyniwyd peth cyllid tuag at y digwyddiad gan CyMal, is-adran polisi Llywodraeth Cymru sydd yn helpu hybu a chadw diwylliant a threftadaeth Cymru trwy gynorthwyo Amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.

Mae’r Ganolfan Adnoddau Dysgu ar safle Iâl yn darparu amrediad eang o offer llythrennedd gwybodaeth ac yn cynnal dosbarthiadau yn rheolaidd er mwyn helpu myfyrwyr i gael gwell dealltwriaeth o sut i ddefnyddio TG yn eu gwaith coleg.

Cafodd Ken Skates yr Aelod Cynulliad gyfle i weld y myfyrwyr yn defnyddio eu cyfrifiaduron Chromebooks i chwilio am luniau ar dudalen “Image Quest” Encyclopaedia Britannicus’  sy’n cael ei ddarparu trwy Moodle fel e-adnodd. Cafodd gyfle hefyd i sgwrsio gyda staff am e-ddiogelwch, ac eStream, chwaraewr cyfryngau newydd y coleg sy’n galluogi staff a myfyrwyr i gael mynediad i ddeunyddiau wedi eu recordio ar draws holl safleoedd Coleg Cambria ac o gartref.

Bu Mr Skates ar ymweliad â’r Parth Iechyd hefyd – man lle mae llyfrau, cerddoriaeth a DVDs ar gael i  helpu myfyrwyr ymdopi â bywyd coleg. Roedd digwyddiad gwybodaeth yn cymryd lle a chafodd Mr Skates gyfle i gyfarfod y staff oedd a wnelo a’r digwyddiad.

Dywedodd Joanne Stewart Rheolwraig Canolfan Adnoddau Dysgu Coleg Cambria “Roedd yn ddigwyddiad gwych yn dangos pwysigrwydd sgiliau llythrennedd gwybodaeth a’r gwaith hybu iechyd parhaus sy’n digwydd yng Ngholeg Cambria. Rydym yn falch iawn bod Ken Skates AC wedi cymryd diddordeb yn y gwasanaeth amhrisiadwy yma”.

Tags: , , ,