Newyddion

Diwrnod i’r Teulu Llysfasi

May 22, 2014

Llysfasi Sheep Shearing

Dydd Sadwrn 7 Mehefin bydd Coleg Cambria Llysfasi yn agor ei ddrysau i’r gymuned leol a chynnal diwrnod i’r teulu.

Mae mynediad i’r digwyddiad hwn, y mae croeso i bawb ddod iddo, yn rhad ac am ddim ac mae’n argoeli y bydd llawer o weithgareddau ar gael i’r teulu i gyd.

Cynhelir y digwyddiad o 11am hyd 4pm, ac mae’n cyd-fynd â dyddiad y gystadleuaeth gneifio sy’n cael ei chynnal yn y coleg.  Dyma gyfle i’r gymuned leol weld y cystadleuwyr wrth eu gwaith.

Yn ogystal â’r stondinau amrywiol, stondinau bwyd a gweithgareddau llawn hwyl ar gyfer pob oed, gallwch fynd ar daith o amgylch y fferm ac ymweld â chornel yr anifeiliaid anwes.  Yn ystod y digwyddiad bydd corlan y plant ar safle Llysfasi, gyda phaentio wynebau, cestyll gwynt a stondin taro cnau coco.  Ymysg rhai o’r atyniadau eraill bydd her y cloddiwr, arddangosiadau turnio, ystwythder cŵn a llwybr beiciau.

Bydd parcio am ddim ar gael a bydd pob gweithgaredd yn codi arian tuag at elusen y coleg am eleni, sef Hosbisau Gogledd-ddwyrain Cymru (Tŷ Gobaith, Tŷ’r Eos a Sant Cyndeyrn).

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, ffoniwch 01978 790263