Newyddion

Diwrnod Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria Llysfasi

March 27, 2015

Enterprise day (4)

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Diwrnod Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria Llysfasi mewn cydweithrediad ag  ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac ymgyrch Syniadau Mawr Cymru sy’n rhan o Wasanaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

Daeth dros 90 o fyfyrwyr i’r digwyddiad gyda’r nod o ysbrydoli pobl ifanc i ystyried sefydlu busnes eu hunain yn ogystal â hybu’r cymorth sydd ar gael i helpu pobl ifanc gyrraedd eu huchelgeisiau.

Roedd y diwrnod yn cynnwys gweithdai wedi’u darparu gan Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru a oedd yn cynnwys Islwyn Jones o Hebogyddiaeth Pen y Bryn, Myrddin ap Dafydd o Wasg Carreg Gwalch a Gaenor Roberts o Tlws, gyda phob un yn ysbrydoli. Roedd y dysgwyr hefyd wedi elwa o gyflwyniadau llawn gwybodaeth gan Dylan Griffiths o Busnes Cymru, cynrychiolwyr o Safonau Masnach a Jane Edwards, Swyddog Hybu a Hwyluso, Comisiynydd y Gymraeg.

Dywedodd Rhys Davies, myfyriwr Amaethyddiaeth a gymerodd rhan yn y diwrnod:

“Roedd yn ddiwrnod llawn gwybodaeth gyda llawer o syniadau ynglŷn â sut i gychwyn a rhedeg busnes eich hun.”

Dywedodd Esme McAlley-Burnside, Myfyriwr Busnes Safon Uwch o Ysgol Maes Garmon:

“Roedd pawb wedi mwynhau’r Diwrnod Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria Llysfasi, roedd yn ddiddorol ac yn addysgol. Teimlaf fy mod i wedi derbyn llawer o wybodaeth ynglŷn â’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc sy’n dymuno rhedeg busnes eu hunain a mwynheais wrando ar y modelau rôl yn sôn am eu profiadau o redeg busnes eu hunain. Mae’n sicr wedi fy ysbrydoli i’w gadw’n opsiwn ar gyfer y dyfodol.”