Newyddion

Diwrnod agored yn rhoi blas ar y diwydiant peirianneg sifil i ddysgwyr

December 17, 2014

JonesBros

Cafodd myfyrwyr Coleg Cambria gipolwg ar fyd peirianneg sifil mewn diwrnod agored a gynhaliwyd gan y contractwr Jones Bros.

Croesawodd y cwmni peirianneg sifil y myfyrwyr i’w ganolfan hyfforddi bwrpasol yn Rhuthun er mwyn iddynt gael rhoi cynnig ar bedwar gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith adeiladu.

Ar ôl cael sgwrs gan John Dielhof, cyfarwyddwr contractau a Jane Edgington o Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), treuliodd y myfyrwyr, sydd yn astudio ar gyfer cymwysterau sy’n cynnwys peirianneg ac astudiaethau cynnal a chadw peiriannau amaethyddol, amser gyda staff y cwmni yn dysgu beth sydd ei angen i gael gyrfa lwyddiannus mewn peirianneg sifil.

Dywedodd Dave Gibson, rheolwr iechyd, diogelwch, yr amgylchedd, ansawdd a hyfforddiant Jones Bros: “Rhoddodd y diwrnod agored gipolwg i’r myfyrwyr ar rai o’r gwahanol ddewisiadau gyrfa sydd ar gael yn y diwydiant peirianneg sifil ac adeiladu.

“Mae cael profiad ymarferol yn y diwydiant hwn yn anodd, ac rydyn ni’n gobeithio bod y diwrnod agored wedi rhoi blas i’r myfyrwyr ar y math o waith rydyn ni’n ei wneud ar brosiectau ledled Prydain.”

“Roedden ni’n falch iawn o gael croesawu’r myfyrwyr i’r ganolfan hyfforddi, a’r gobaith yw y bydd yr amser a dreuliwyd gyda’n peirianwyr a’r prentisiaid, wedi’u hysbrydoli i ystyried peirianneg sifil fel dewis gyrfa.”

Roedd y gweithgareddau’n cynnwys rheoli cloddiwr 20 tunnell, gan ddefnyddio dynwaredwr peiriannau trwm a dangosodd carfan prentisiaid presennol Jones Bros, sut oedd gweithio pedwar peiriant trwm

Dangosodd Chris Mills, rheolwr gweithdy Jones Bros’, i’r myfyrwyr sut i drwsio peirannau trwm hefyd, cyn iddynt ymuno â’r peiriannydd Emlyn Roberts i leoli pedwar cornel safle caban newydd ar y maes hyfforddi, gan ddefnyddio cofnodwr llaw GPS.  Mae’r math hwn o waith yn galluogi peirianwyr a dylunwyr prosiectau i helpu timau safle i gynllunio ac ymgymryd â’r gwaith sydd ei angen i gwblhau pob prosiect yn llwyddiannus.

Sefydlwyd Jones Bros yn y 1950au. Datblygodd yn gyflym yn ystod y degawd diwethaf a bellach mae’n cyflogi bron i 300 o bobl.  Ar hyn o bryd mae’r cwmni’n gweithio ar gontractau sy’n cynnwys adeiladu cyfleusterau rheoli gwastraff, priffyrdd, amddiffynfeydd llifogydd a morol a phrosiectau ynni adnewyddadwy ledled Prydain.