Newyddion

Diwrnod Agored y Coleg Dydd Sadwrn 12 Mehefin 2010

June 9, 2010

Cynhelir Diwrnod Agored Coleg Glannau Dyfrdwy Dydd Sadwrn 12 Mehefin 2010 o 10yb tan 2yp ar brif gampws y Coleg yng Nghei Conna. Mae croeso cynnes i bawb! Bydd cyfle i gael gwybodaeth am yr amrediad o gyrsiau sydd ar gael yn y coleg a chyrsiau cymunedol.

Bydd cyfle i’r rhai sydd T diddordeb mewn gwneud cwrs drafod eu hopsiynau gyda thiwtoriaid a bydd cyfle i gofrestru ar y diwrnod. Bydd modd i ymwelwyr hefyd weld cyfleusterau gwych y coleg yn cynnwys y Ganolfan adeiladu, Canolfan Chweched Dosbarth, Parth Lefel A, Canolfan Beirianneg a’r Parth Dysgu. Bydd campfa Lifestyle Fitness ar agor i ymwelwyr hefyd.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr y Coleg “Rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod darpar fyfyrwyr, eu rhieni a’r gymuned leol. Gallaf sicrhau y bydd croeso cynnes yn eich aros a bydd digon o wybodaeth ar gael i’ch helpu chi wneud dewisiadau cwrs”.

Os hoffech gael manylion pellach neu gopi o’r prosbectws llawn amser neu ran-amser ffoniwch y Coleg ar 01244 831531.

Nodiadau i Olygyddion:
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Owain Roberts neu Vicky Barwis ar 01244 834531