Newyddion

Disgyblion yn cael blas o fywyd Coleg

April 1, 2015

Dyffryn Conwy (2)

Yn ddiweddar cafodd criw o ddisgyblion Blwyddyn 11 Ysgol Dyffryn Conwy gyfle i gael blas o’r cyrsiau sydd ar gael ar safle’r coleg yn Llysfasi.

Cafodd y disgyblion gyfle i aros yn hostel y coleg a phrofi bywyd ar y safle tir-seiliedig. Cawsant gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a oedd yn cynnwys codi’n gynnar cyn brecwast i odro’r gwartheg,  helpu yn y sied wyna a phlygu gwrych.

Cawsant  gyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a bu iddynt fwynhau trip i Wrecsam i fowlio deg.

Dywedodd Andy Read Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm yn Llysfasi:

‘Roedd hi’n bleser gweld y myfyrwyr yn cymryd rhan ac yn mwynhau eu hunain wrth ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau amaethyddol a pheirianneg. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r ysgol eto yn y dyfodol.”