Newyddion

Disgyblion yn cael blas ar Wyna!

May 5, 2015

Denbigh High Llysfasi

Cafodd grŵp o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Dinbych gyfle i gynnig cymorth yn y sied wyna yn Llysfasi yn ddiweddar.

Roedd y dysgwyr blwyddyn 10, sy’n dilyn cwrs Gofal Anifeiliaid ar safle Coleg Cambria, wrth eu bodd yn cael treulio peth amser yn y sied wyna. Roedd yn brofiad newydd sbon ar gyfer y grŵp cyfan a oedd yn cynnwys darparu gwair ffres a dŵr, symud y mamogiaid a’r ŵyn ar ôl genedigaeth i gorlannau unigol a monitro’r praidd.

Meddai Lowri Harris, Darlithydd mewn Gofal Anifeiliaid yn Llysfasi:

”Gwnaeth y disgyblion o Ysgol Uwchradd Dinbych fwynhau eu profiadau wyna. Mi gawson nhw gyfle i weld ŵyn yn cael eu geni a thrafod pwysigrwydd y cwlwm rhwng mamogiaid a’u wyn, yn ogystal ag ystyried y math o ofal sydd ei angen ar gyfer ŵyn amddifad.

“Bydd y gwaith hwn yn mynd tuag at eu modiwl Nyrsio Anifeiliaid sy’n ffurfio rhan o’u cwrs dwy flynedd.”