Newyddion

Dim pall ar Neil!

January 20, 2014

Image 1

Nid yw Neil Roberts 17 oed o Fynydd Isa yn gadael i unrhyw beth, hyd yn oed hemoffilia ei stopio rhag mwynhau ei gwrs Hyfforddeiaethau yng Ngholeg Cambria.

Oherwydd ei salwch collodd Neil lawer o ysgol ac felly mae wedi cael trafferth yn academaidd.  Dechreuodd ar y rhaglen Ymgysylltu, sy’n rhan o’r cwrs Hyfforddeiaethau, ym mis Medi. Treuliodd Neil a’i Fentor Nicola Gaughran, lawer o amser yn edrych am yrfa y gallai Neil ei fwynhau, fyddai ddim yn effeithio ar ei iechyd. Canolbwyntiodd ar arddwriaeth gan fod angen iddo wneud swydd weithgar er mwyn cadw ei gyhyrau’n gryf.

Mae Neil bellach ar leoliad gyda’r tîm Garddwriaeth yng Ngholeg Cambria Llaneurgain, ac mae’n awyddus i symud ymlaen i’r cwrs lefel 1 er mwyn iddo allu gweithio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Garddwriaeth. Nod Neil yn y dyfodol yw bod yn hunan-gyflogedig fel y gall reoli ei salwch.

Dywedodd “Mae dod ar y rhaglen wedi rhoi’r cyfle i mi roi cynnig ar rywbeth rwy’n ei fwynhau ac mae gennyf bellach nod i gyrraedd ato”

Dywedodd Nicola Gaughran Mentor yng Ngholeg Cambria “Daeth Neil ar y rhaglen gydag agwedd gadarnhaol.  Mae ganddo bob amser wên ar ei wyneb a bu iddo wneud ymdrech i fynychu hyd yn oed pan oedd mewn poen. Er gwaethaf y problemau sydd wedi ei ddal yn ôl yn y gorffennol mae’n benderfynol o wneud y gorau o bob cyfle.”

Tags: , ,