Newyddion

Dillad Pêl-droed newydd i fyfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi

November 17, 2014

New Football Kit

Gwisgodd myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi eu dillad pêl-droed newydd am y tro cyntaf yn rownd gyntaf Cwpan FA Ysgolion Cymru.

Er eu bod wedi colli eu gêm gyntaf yn erbyn Ysgol Uwchradd Prestatyn 3-0, maent yn parhau gyda’u tymor gyda chyfres o gemau cyfeillgar yn erbyn colegau lleol a thimau chweched dosbarth eraill.

Dywedodd Rhys Davies, Darlithydd Amaethyddiaeth, sydd wedi bod yn trefnu ac yn helpu’r tîm:

“Mae’r bechgyn wedi bod yn glod i’w hunain ac i’r coleg. Maent wedi ymffurfio fel tîm, a dim ond iddyn nhw wella ychydig ar eu tactegau, mi ddylen nhw wneud yn wirioneddol dda.

”Mae chwarae pêl-droed yn ffordd ardderchog o gyfoethogi eu hamser yma yng Ngholeg Cambria. Mae’r math hwn o weithgaredd yn wych ar gyfer gwaith tîm yn ogystal â galluogi myfyrwyr i gadw’n iach ac yn weithgar. ”

“Rydyn n wrth ein bodd yn chwarae mewn digwyddiadau allgyrsiol fel gemau pêl-droed a rygbi, ” ychwanegodd Mark Jones, sy’n astudio Amaethyddiaeth ac sy’n gapten y tîm pêl-droed. ”Mae’n ein helpu ni i gadw’n heini a’n galluogi ni i weithio fel rhan o dîm gyda myfyrwyr eraill yn y coleg. ”

Mae’r tîm yn chwilio am nawdd ar gyfer eu cit newydd. Os ydych chi’n fusnes lleol a bod diddordeb gennych chi mewn noddi’r tîm, ffoniwch Rhys Davies yn Llysfasi ar 01978 790263 i gael rhagor o wybodaeth.