Newyddion

Digwyddiadau Nadolig Coleg Cambria

November 21, 2013

Artemous

Mae myfyrwyr a staff Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy a Choleg Cambria Llaneurgain yn dod a’r Nadolig i Sir y Fflint, er mwyn codi arian ar gyfer elusen fabwysiedig y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ’r Eos, Sant Cyndeyrn a Thŷ Gobaith).

Cynhelir Marchnad Nadolig safle Llaneurgain ar Ddydd Mercher 27ain o Dachwedd o 2.30yp tan 7.30yh. Mae mynediad yn rhad ac am ddim. Bydd dros 30 o stondinau yn cynnwys gemwaith ac ategolion, peintio wynebau a thatŵau, a lluniaeth. Gall plant ymuno yn nhrywydd Siôn Corn ac ymweld ag ef yn y groto. Bydd arddangosiad gosod blodau’n cymryd lle hefyd a chriw’n canu carolau.

Nos Wener 29ain o Dachwedd, o 6yh tan 9yh cynhelir Digwyddiad Siopa Nadolig yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy. Mae tocynnau’n £5 ac yn cynnwys mynediad, raffl,  paned o de neu goffi a mins pei wrth gyrraedd. Bydd holl elw’r noson yn mynd i Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru. Bydd amrywiaeth o stondinau ar gael yn gwerthu anrhegion, crefftau, colur, gemwaith, dillad, teganau a fferins.

I archebu tocynnau cysylltwch â Rachel Whitton ar 07725 221687 neu e-bostio Rachel.whitton@cambria.ac.uk

Dywedodd Nicola Moore Cydlynydd Marchnata Coleg Cambria “Mae croeso cynnes i bawb ymweld â’n digwyddiadau Nadolig. Mae’n gyfle da i brynu’r anrhegion arbennig hynny yna nad oes modd eu prynu yn siopau’r stryd fawr a bydd y plant wrth eu boddau’n gweld Siôn Corn. Dewch i gefnogi Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru, sy’n elusen deilwng dros ben.”

Tags: , , , , , ,