Newyddion

Digwyddiadau Agored Chwefror

February 17, 2015

Digwyddiadau Agored

Wythnos nesaf bydd Coleg Cambria yn agor ei ddrysau i ymwelwyr wrth i’r coleg gynnal digwyddiadau agored ar draws bob un o’i safleoedd.

Bydd cyfle i fyfyrwyr ddod i weld y cyfleusterau rhagorol sydd gan Goleg Cambria i’w gynnig a sgwrsio gydag adrannau, a bydd gweithdai ac arddangosiadau yn cael eu cynnal mewn rhai adrannau i helpu myfyrwyr benderfynu pa lwybr i’w ddilyn yn dilyn eu hastudiaethau TGAU.

“ Mae digwyddiadau agored yn gyfle gwych i  ddarpar fyfyrwyr ymweld â Choleg Cambria a chyfarfod ein staff a myfyrwyr presennol, a chael gwybodaeth a fydd yn eu galluogi i wneud y penderfyniadau cywir” dywedodd Jayne Unalkat, Pennaeth Marchnata yng Ngholeg Cambria.

Gall myfyrwyr rag-gofrestru drwy ymweld â  http://www.cambria.ac.uk/february-open-events/   Bydd cyfarwyddyd ynghylch cyrsiau, gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael ac ymgynghorwyr gyrfaoedd wrth law i helpu myfyrwyr benderfynu ar y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan y Coleg.

Dyma fanylion y digwyddiadau agored ar bob safle:

 Glannau Dyfrdwy Nos Fercher 25 Chwefror  5.00pm – 8.00pm

Iâl & Ffordd y Bers Nos Iau 26 Chwefror 5.00pm – 8.00pm

Llysfasi Dydd Sadwrn 28 Chwefror 10.00am – 2.00pm

Llaneurgain 28 Chwefror 10.00am – 2.00pm