Newyddion

Digwyddiad SgiliauCymru i Goleg Cambria

October 22, 2014

skills cymru

Cafodd Coleg Cambria ddau ddiwrnod prysur iawn yn y digwyddiad Sgiliau Cymru yn Llandudno yn ddiweddar.  Nod y digwyddiad, a drefnwyd gan Prosbectus a Cazbah, gyda chymorth Llywodraeth Cymru a Gyrfa Cymru, oedd ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i ystyried ystod o gyfleoedd cyflogaeth, dysgu a hyfforddi.

Roedd Adran Technoleg Dysgu Gwybodaeth y coleg yn bresennol trwy gydol y digwyddiad, yn dangos y gwahanol apiau a thechnoleg sy’n cael eu defnyddio gan ddysgwyr ar draws chwe safle’r coleg.

Rhoddwyd cyfle i fyfyrwyr safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl arddangos eu sgiliau, gan gynnwys dysgwyr Trin Gwallt lefel 2, a ddangosodd dechnegau steilio gwallt amrywiol, paentiwyd ewinedd gan fyfyrwyr Harddwch lefel 3 a bu’r myfyrwyr Colur Theatrig, Effeithiau Arbennig a’r Cyfryngau yn paentio celf corff.

Roedd y myfyrwyr trin gwallt, Katie Jones, 19 oed o Llai a Rebecca Selley, 17 oed o Wersyllt yn hynod o brysur trwy gydol y digwyddiad.  Dywedodd Katie:

” Mae wedi bod yn brofiad da iawn i mi allu ymarfer beth rydw i wedi ei ddysgu yn y coleg, gan ddefnyddio fy sgiliau arddangos i ddangos rhai technegau trin gwallt i’r bobl ifanc sydd yma heddiw.”

Dywedodd Rebecca hefyd, ”Mae hi wedi bod yn brysur iawn ar stondin y coleg yn SgiliauCymru.  Mae heddiw wedi gwneud i mi sylweddoli pa mor brysur ac egnïol fydd hi wrth weithio mewn salon.”

Cafodd y coleg gyfle yn y digwyddiad hwn hefyd i hyrwyddo ei Nosweithiau Agored, sy’n gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr cael ymweld â Choleg Cambria a chyfarfod y staff a’r myfyrwyr presennol.  Bydd y nosweithiau’n cynnig cyfle i weld y cyfleusterau gwych, a chael gwybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01244 831531, e-bostiwch enquiries@cambria.ac.uk neu ewch i www.cambria.ac.uk.