Newyddion

Digwyddiad Cerddorol Gan Fyfyrwyr Yn Codi Arian At Elusen

October 27, 2014

TCT Band 1

Cynhaliodd myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Cambria ddigwyddiad cerddorol arbennig yr wythnos hon i godi arian at elusen y coleg am eleni, sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Roedd cannoedd o fyfyrwyr yn bresennol yn y digwyddiad ar safle Iâl Wrecsam a oedd yn cynnwys perfformiadau gan nifer o fandiau a gafodd eu sefydlu yn y coleg.  Roedd Adran Arlwyo’r coleg yn gyfrifol am y lluniaeth ysgafn.

Dywedodd Luci Melegari, Cyfarwyddwr Cwricwlwm y Diwydiannau Creadigol:

“Roedd hwn yn ddigwyddiad pleserus iawn ac roedd yn wych gweld ein dysgwr yn cymryd rhan mor frwd a chydweithio i godi arian at ein helusen.

“Maent yn bwriadu creu a lansio fideo cerdd newydd a chyffrous yn ystod yr wythnosau nesaf i godi rhagor o arian at Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau”.