Newyddion

Dewisiadau Creadigol yng Ngholeg Cambria

April 20, 2016

Henry V rehearsals

Mae Coleg Cambria yn cynnal diwrnod Dewisiadau Creadigol y dydd Sadwrn yma a fydd yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth i bobl ifanc am yr amrywiaeth o yrfaoedd sy’n bodoli yn y diwydiannau creadigol.

Gwahoddir pobl ifanc a’u rhieni /gwarcheidwaid i alw heibio er mwyn cael cyfle i siarad efo ymarferwyr a thiwtoriaid o’r coleg am swyddi a gyrfaoedd yn y sector creadigol, ac am unrhyw gyrsiau Coleg Cambria sydd ar gael i fod yn sylfaen i’r rhain. Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai rhyngweithiol ac arddangosiadau hefyd, gyda chyfle unigryw i ‘roi cynnig ‘ ar bethau newydd ac i archwilio meysydd newydd yn y sector creadigol, gan gynnwys dawns, gwneud printiau, gwehyddu ac animeiddio.

Bydd y gweithgareddau’n dechrau am 12.30 ac yn gorffen am 4.30pm ar safle Iâl y coleg, gyda chyfle i weld cynhyrchiad o Harri V am 2pm sy’n cael ei chynnal i nodi 400 mlynedd ers marwolaeth Shakespeare.

I gofrestru cysylltwch â: sarah.hughes@ccskills.org.uk