Newyddion

Dewiniaid Coleg Cambria yn codi arian er budd elusen

April 7, 2014

Harry Potter

Mae myfyrwyr Safon Uwch Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy wedi bod yn pobi cacennau a’u gwerthu er budd elusen y Coleg eleni, sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru – Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn a Thŷ’r Eos.

Y myfyrwyr, sydd hefyd yn dilyn cwrs cymhwyster Bagloriaeth Cymru fel rhan o’u rhaglenni, drefnodd y digwyddiad i gyd gan gynnal cyfarfodydd cychwynnol, llunio posteri hysbysebu a darparu’r cynhwysion a phobi ac addurno’r cacennau.

Defnyddiwyd thema “Harry Potter” i’r digwyddiad gyda’r dysgwyr a’u tiwtoriaid yn gwisgo i fyny fel cymeriadau o’r llyfrau. Gwerthwyd yr holl gacennau a chodwyd dros £70 i’r elusen.

Meddai Jack McDonnell, 18 oed, “Roedd yn ddiwrnod pleserus iawn ac yn brofiad gwych o’r trefnu cychwynnol i wneud a gwerthu’r cacennau, gan godi cyfanswm da o arian er budd elusen y Coleg.’