Newyddion

Sgiliau Drama

February 21, 2012

Gan amlygu creadigrwydd nodedig eu gwybodaeth am y theatr a’u sgiliau, bydd myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf ar gwrs Drama ac Astudiaethau Theatr Coleg Iâl yn perfformio gwaith y maen nhw wedi ei gynhyrchu eu hunain wrth iddynt gael eu harholi ar eu sgiliau actio’r wythnos hon.

Amserau’r Sioe i’r Cyhoedd
Nos Fawrth 6 Mawrth am 7.30pm a phrynhawn Mercher 7 Mawrth am 2.00pm
Tocynnau min nos: £5.00, Prynhawn: £2.00 – gostyngiadau ar gael.
Swyddfa Docynnau: (01978) 311794 estyniad 2701

Cynhelir dau berfformiad i brocio’r meddwl o’r enw “2112” a “Cynhenid?” yn theatr y Coleg. Ysbrydolwyd y cyflwyniadau gan astudiaethau’r myfyrwyr ar “Broffwydoliaeth” Maia a’r terfysgoedd diweddar yn ystod haf 2011.

Rhagwela ‘Proffwydoliaeth’ Maia y bydd y byd fel yr ydym ni yn ei adnabod yn dod i ben eleni. Edrycha 2112 ar drychinebau dynol a naturiol yn y newyddion drwy systemau cyfathrebu a gwybodaeth ac archwilia bedair o wahanol sefyllfaoedd ‘trychineb’: terfysgaeth; prynwriaeth; trychineb/au naturiol a rhyfel. Gan holi ynghylch natur lwythol y rheiny sydd yng ngofal y system economaidd, dadansodda’r cyflwyniad yr effaith ar brynwriaeth.

Canolbwyntia “Cynhenid?” ar y diwylliant gangiau yn ieuenctid Prydain. Wedi’i ysbrydoli gan derfysgoedd haf 2011, dengys fod mwyafrif y rheiny a oedd yn rhan ohonynt eisoes yn wybyddus i’r heddlu. Coda’r cyflwyniad gwestiynau am achosion trosedd ac i ba raddau mae natur a magwraeth yn gyfrifol.