Newyddion

Y Dirprwy Weinidog Sgiliau yn Cyfarfod â Sêr y Dyfodol yng Ngholeg Ial

November 29, 2011

Gwelodd Jeff Cuthbert AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, hyfforddiant sgiliau ar waith pan ymwelodd â champws Ffordd y Bers Coleg Iâl yr wythnos hon.

Darpara gampws gwerth £5 miliwn Coleg Iâl, Wrecsam hyfforddiant peirianneg ac adeiladu a gwelodd y Dirprwy Weinidog dros ei hun fod llawer o gwmnïau mawrion yn defnyddio’r Coleg i hyfforddi eu prentisiaid ar gyfer y diwydiannau aerofod, modurol, gweithgynhyrchu ac adeiladu.

{pullquote_3}

Cyfarfu Mr Cuthbert â phrentisiaid dawnus JCB a Magellan yng nghyfleusterau CNC Melino a Throi’r Coleg, man a ddefnyddiwyd yn lleoliad i gystadlaethau nodedig dewis timau WorldSkills y DU, a chyflwynodd gwpan i’r plymwr medrus, Lee Cuthill a enillodd gystadleuaeth Skill Plumb Cymru’n ddiweddar ac a gafodd y fedal arian yn rownd derfynol y DU.

Ymwelodd y Dirprwy Weinidog â’r gweithdai trydan; cartref rownd derfynol genedlaethol Cymru 2011 ar gyfer SkillELECTRIC yn ogystal â Barbwr y Bers, siop farbwr newydd Iâl a agorodd i’r cyhoedd yn ddiweddar ar gampws Ffordd y Bers y Coleg ar gyfer torri gwallt dynion a merched.

Yn y llun: Cain Thomas, Peirianneg Lefel 2

{pullquote_4}