Newyddion

Dechrau o’r newydd yng Ngholeg Cambria

January 11, 2016

fresh start at cambria

Ym mis Ionawr bydd Coleg Cambria yn rhedeg cwrs newydd o’r enw ‘Dechrau o’r newydd’. Nod y rhaglen yw helpu pobl ifanc sydd wedi gadael coleg neu’r chweched dosbarth yn ddiweddar i ddychwelyd i addysg.

Mae’r rhaglen yn rhedeg dros ddau dymor (Ionawr – Mehefin) ac yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr flasu dosbarthiadau ymarferol ac academaidd sydd o ddiddordeb iddynt, mewn sawl maes cwricwlwm gwahanol. Mae’r rhaglen yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ennill y profiad a’r sgiliau maent eu hangen i fynd ymlaen i gwrs Lefel 2/3 ym mis Medi 2016.

Bydd sesiynau blasu yn cael eu cynnig mewn amrywiaeth o bynciau, gyda chyfleoedd i fynd ar deithiau ac ymweliadau yn ogystal â gwirfoddoli elusennol a chymunedol.

Bydd cymorth arbenigol ar gael ar gyfer pob un dysgwr, bydd yn gweithio’n agos efo tiwtor personol dynodedig a fydd yn cynnal adolygiadau cyson i adnabod beth sydd raid i ddysgwyr eu gwneud i gyflawni eu nodau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan http://cymraeg.cambria.ac.uk/
neu ffoniwch 0300 30 30 007