Newyddion

Dechrau Iach ar gyfer Staff a Myfyrwyr Coleg Cambria

January 25, 2016

Sports - Enrichment 1 (2)

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria wedi bod yn cymryd mantais o Raglen Chwaraeon poblogaidd y coleg er mwyn sicrhau dechrau iach i’r flwyddyn newydd.

Fel rhan o’r Rhaglen Gyfoethogi, mae’r coleg yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys Clybiau Cerddoriaeth, Drama a Menter. Mae yna hefyd nifer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon – o sesiynau blasu ar gyfer dechreuwyr i ymrwymiadau ‘tymor hir’ yn cynrychioli’r coleg ar un o’r nifer o Dimau Chwaraeon.

Mae’r Rhaglen sydd wedi’i hariannu gan Chwaraeon Cymru, yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys tenis bwrdd, spinio, ‘rumble rollers’, pilates, pêl-droed, kettles bell, sesiynau yn yr ystafell ffitrwydd a chlwb cerdded.

Dywedodd Donna Welsh, Swyddog Rhaglen Chwaraeon yng Ngholeg Cambria sy’n trefnu dosbarthiadau ar gyfer grwpiau o staff a myfyrwyr:

“Mae’n wych i weld cymaint o fyfyrwyr a staff yn dangos diddordeb mewn chwaraeon a’u ffitrwydd, ac yn cymryd mantais o’r sesiynau hyn.”