Newyddion

Dechrau gwych i Wythnos Fusnes Sir y Fflint yng Ngholeg Cambria

October 19, 2015

cambria flintshire business week

Fel rhan o Wythnos Fusnes Sir y Fflint, agorodd Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Barry Jones Arddangosfa Fusnes arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd Chwaraeon safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria.

Estynnwyd croeso i’r busnesau oedd yn bresennol gan David Jones OBE , Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria â’r Cynghorydd Derek Butler o Gyngor Sir y Fflint gyda diolchiadau yn cael eu datgan i Paul Islip o Westbridge Furniture am noddi’r digwyddiad.

Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint, sydd bellach yn ei nawfed flwyddyn, yn cefnogi cymuned fusnes Sir y Fflint ac yn cynnig cyfle i fusnesau gynyddu eu cyfleoedd i fasnachu a hyrwyddo eu cynnyrch.

Yn dilyn brecwast a’r agoriad swyddogol gan yr Arglwydd Jones, mwynhaodd y cynrychiolwyr oedd yn bresennol sesiynau yn cynnwys “Superfast Broadband i’ch busnes chi”, Facebook, Twitter, Linked in by Inputus; “Pam mai Google yw’r greal sanctaidd o hysbysebu mewn busnes” gan ProPPC a chynrychiolydd o Google; “Academia a Diwydiant, Prentisiaethau a Hyfforddiant” gan Goleg Cambria; “Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Busnes” gan Gymunedau yn Gyntaf a “Datblygu Mentrau Cymdeithasol” gan Gyngor Sir y Fflint.

Mae’r digwyddiad rhwydweithio busnes dros chwe diwrnod yn gweld dros 2500 o gwmnïau yn cymryd rhan pob blwyddyn. Yn dilyn Arddangosiad Busnes Coleg Cambria, cynhelir “Rhagolygon rhanbarthol ar gyfer Twf” yng Ngwesty Dewi Sant, Ewlo ac yn gorffen gyda Chinio Gala Gwobrau Busnes Sir y Fflint a gynhelir yn Soughton Hall, Llaneurgain.

Dywedodd David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr :

“Roeddem ni wrth ein boddau i gynnal y digwyddiad cyntaf yn Wythnos Fusnes Sir y Fflint ac yn falch i fod yn rhan o’r digwyddiad blynyddol pwysig ac uchel ei braint yma ar gyfer y gymuned fusnes lleol.”