Newyddion

Dawnswyr Coleg Cambria yn perfformio Darn Cyfoes yn Clwyd Theatr Cymru

September 30, 2013

IMG_20130901_124501

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr Coleg Cambria, sy’n rhan o Gwmni Dawns Ieuenctid, gyfle i berfformio ochr yn ochr â chwmni Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn Clwyd Theatr Cymru, o flaen rhai gwesteion arbennig iawn.

Daeth y cyfle wedi i’r Cwmni berfformio  “Ripple”, yn gynharach eleni yng Nghaleri Caernarfon. Darn a goreograffwyd gan Jamie Jenkins, tiwtor yng Ngholeg Cambria, yw hwn. Yn dilyn hyn, gofynnwyd i’r cwmni berfformio yn Clwyd Theatr Cymru.

Roedd cynrychiolwyr o’r awdurdod lleol a Chyngor Celfyddydau Cymru yn bresennol yn y perfformiad yn ogystal â ffrindiau a theulu’r perfformwyr, ddaeth draw i gefnogi’r dawnswyr. Mae hyn yn dangos yr effaith anhygoel y mae’r cwmni dawns ieuenctid wedi ei wneud ers ei ffurfio yng Ngholeg Cambria Iâl ym Medi 2011.

Mae’r Cwmni Dawns Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc ddatblygu eu technegau dawns ac yn rhoi cyfle iddynt berfformio; maent wedi cynrychioli Cymru yn BIG DANCE UK, ac wedi perfformio yn ystod prosiect XPLODE Wrecsam, Gŵyl Ddawns Sir y Fflint yn 2013 ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2013.

Dywedodd Jamie Jenkins:

“Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu darparu cyfleoedd i ddawnswyr ifanc ddatblygu eu sgiliau. Ni allaf fynegi mor falch yr wyf i o bob un o’r deuddeg dawnsiwr wnaeth berfformio. Roedd ansawdd a safon eu gwaith yn rhagorol; rhain yw dyfodol Gogledd Cymru.”

Bydd y perfformiad nesaf yn cael ei gynnal yn Ystafell Clwyd, Clwyd Theatr Cymru ar Ddydd Mawrth 10fed o Ragfyr pan fydd grŵp Coleg Cambria Iâl yn gweithio gyda chwmni Dawns Ieuenctid Newydd Sir y Fflint sydd newydd ei ffurfio, ac yn darparu noson wych arall o ddawns. Mae’r grŵp yn cyfarfod yng Ngholeg Cambria Iâl pob Dydd Llun o 4.30yp-6yh a Chwmni Dawns Ieuenctid Sir y Fflint yn cyfarfod pob nos Lun o 7yh-8.30yh.

Tags: , , , , ,