Newyddion

Dawns a gweithredoedd y fall yn yr Abaty

November 21, 2016

Faustus (1)

Ar Nos Galan Gaeaf, roedd Abaty Glyn y Groes yn lleoliad ar gyfer cynnal addasiad ddygn o Dr Faustus gan Christopher Marlowe mewn perfformiad gan fyfyrwyr Adran Celfyddydau Perfformio Coleg Cambria.

Mewn partneriaeth arloesol rhwng Adran Diwydiannau Creadigol Coleg Cambria, Fferm fusnes leol Abbey, Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a Cadw, llewyrchodd golau iasol coch a gwyrdd ar safle’r Abaty 11eg Ganrif, i fod yn gefndir ar gyfer y stori drasig cwymp Dr John Faustus.

Rhagflaenwyd y perfformiad dramatig gan ddawnswyr Coleg Cambria, a wefreiddiodd eu cynulleidfa trwy berfformio darn o ddawns gyfoes yn ardal cloestr yr Abaty.  Enw’r darn oedd “GOLAU” ac roedd yn archwilio taith golau trwy’r gofod.

“Mae Cadw bob amser yn chwilio am gyfleoedd i gydweithio i archwilio ein safleoedd a’r holl ddysgu sy’n  gallu deillio o hynny. Mae gan yr abaty hanes cyfoethog sy’n ddelfrydol ar gyfer perfformiad theatrig, ac rydym yn gobeithio y bydd hynny’n galluogi cenhedlaeth newydd o bobl greadigol i hyfforddi mewn lleoliadau ysbrydoledig a llawn awyrgylch. ” Esboniodd Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a’r Celfyddydau, Cadw.

Faustus

Roedd y abaty yn fôr o olau trwy gydol pob un o rannau perfformiad y noson, ac roedd yn llawn synau atmosfferaidd – y cyfan wedi’i ddylunio a’i greu yn gelfydd a medrus gan

‘Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Genedlaethol Cyffredinol Cymru ac Ymddiriedolwr Sgiliau Creadigol a Diwylliannol; ‘Mae’r Academi Sgiliau Cenedlaethol bob amser wedi ymdrechu i roi cyfleoedd i fyfyrwyr weithio ac arloesi gyda sut, rydym yn dod â’n treftadaeth ddiwylliannol yn fyw. Rwy’n teimlo’n gyffrous i weld un o’n colegau Academi Sgiliau Cymru yn gweithio gyda ni yn Abaty Glyn y Groes i gyflwyno perfformiad byw o fewn ei muriau, ac wrth wneud hynny yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau technegol a pherfformio yn yr awyr agored gwerthfawr.’