Newyddion

David Jones OBE yn Arweinydd AB y Flwyddyn TES

February 27, 2017

33105385396_886b70b4ed_o

Enillodd David Jones, Coleg Cambria, Wobr Arweinydd Addysg Bellach y Flwyddyn yng Ngwobrau blynyddol AB TES neithiwr.

Mae’r categori Arweinydd Addysg Bellach (AB) y flwyddyn yn cydnabod arweinwyr eithriadol yn y sector. Canmolodd y beirniaid ‘arweinyddiaeth brofedig” David Jones’ a’i weledigaeth wrth uno pedwar sefydliad yng Ngogledd Cymru i greu Coleg Cambria, un o golegau mwyaf Prydain ac un o’i cholegau mwyaf llwyddiannus.

Mae Coleg Cambria ers hynny wedi bod yn rhan o’r Collab Group. Fel prif weithredwr mae David wedi gweithio’n galed i feithrin partneriaethau, gan gynnwys ennill contract dysgu a sgiliau pwysig yng Ngharchar Berwyn, sef carchar mwyaf Ewrop. Mae wedi meithrin cysylltiadau â phrifysgolion blaenllaw hefyd, yn ogystal â lansio canolfan addysg uwch newydd, sy’n darparu amgylchfyd dysgu arloesol ar gyfer peirianneg. Mae hefyd yn arweinydd gweithredol sy’n cymryd rhan ym mhob agwedd o waith y coleg, gan hyd yn oed helpu’r myfyrwyr amaethyddol gyda’r wyna.

Mae David yn cynghori Llywodraeth Cymru ar bolisïau’n aml ac mae’n aelod o fwrdd Landex, sef corf cynrychioliadol colegau cyrsiau’r tir. Mae wedi cefnogi trafodaethau contractau cyffredin ar gyfer colegau Cymru a strategaeth ryngwladol a dwyieithog Llywodraeth Cymru. Cydnabuwyd ei arweinyddiaeth nodedig gan Arolygiaeth Estyn yn arolygiad Coleg Cambria yn 2016, lle dyfarnwyd gradd ‘rhagorol’ i’r coleg am ei berfformiad cyffredinol, gan gyflawni’r graddau uchaf ar gyfer unrhyw sefydliad AB yng Nghymru.

Dywedodd y beirniaid: “Mae enwebiad David yn dangos ystod o dystiolaeth o gyflawni yn y gymuned a llythyrau cymeradwyo cadarn iawn o nifer o wahanol ffynonellau.”

Roedd dros 600 o bobl wedi ymgasglu i ddathlu cyflawniadau’r sector ac roeddent yn dyst i fuddugoliaeth David, yn y seremoni fawreddog a gynhaliwyd yn y Grosvenor House Hotel, Park Lane, Llundain, nos Wener 24 Chwefror.

Roedd gwobrau eraill yn y digwyddiad ‘tei du’ disglair, a gafodd ei arwain gan y digrifwr Rob Beckett, yn cynnwys gwobrau am Arweinydd AB y Flwyddyn, Coleg y Flwyddyn a Darparwr Hyfforddiant y Flwyddyn.

Dyma bellach chweched flwyddyn Gwobrau AB TES sy’n dod ag unigolion a sefydliadau mwyaf cyffrous ac ysbrydoledig y sector ynghyd. Cyflwynodd cannoedd o ddarparwyr AB enwebiadau ar gyfer yr 16 categori, sy’n arddangos cyflawniadau yn y cymunedau lleol, ymgysylltu ag arweinyddion, arloesi mewn dysgu, arweinyddiaeth a phrentisiaethau.

fe-leader-of-the-year-1