Newyddion

Dathlu Wythnos Prentisiaethau: Sandra Walker, Prentis Bwyd a Diod

March 7, 2014

Sandra Walker Apprenticeship Photo

Mae Sandra Walker, sy’n ddeugain a phump mlwydd oed, ar hyn o bryd yn gweithio fel Gweithredwr Cynhyrchu Barlinellau i gwmni Dailycer UK Ltd. Mae’n dilyn Prentisiaeth Fodern Sylfaenol mewn Bwyd a Diod (Sgiliau’r Diwydiant Bwyd) Lefel 2 gyda Choleg Cambria.

Mae cwmni Dailycer UK yn cynhyrchu grawnfwyd brecwast a bwyd sy’n seiliedig ar rawnfwyd.

Penderfynodd Sandra ddilyn prentisiaeth oherwydd ei fod yn rhoi cyfle iddi i ennill sgiliau a phrofiadau newydd sy’n berthnasol i’w gwaith yn ei hamser ei hun.

Yn Weithredwr Barlinellau, mae Sandra’n gyfrifol am gynnal llinellau pecynnu cyflym iawn. Yn ystod ei phrentisiaeth, dysgodd am ddiogelwch bwyd a hylendid. Mae Sandra wedi dysgu am ofynion cyfreithiol yn y gweithle a bellach mae ganddi well dealltwriaeth am faterion amgylcheddol yn y gweithle.

Meddai Sandra: “Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd yn y gweithle ac ennill cymwysterau a all gyfoethogi eich CV.”

Dywedodd Rheolwr Adnoddau Dynol Dailycer UK, Jo Butterworth: “Ymunodd Sandra â chwmni Dailycer ym 1987 fel Gweithredwr Cynhyrchu – mae’n gweithio’n gydwybodol iawn i gwmni Dailycer a bydd yn cyflawni 27 mlynedd o wasanaeth yn ddiweddarach eleni. Llwyddodd Sandra i fod ‘y cyntaf’ mewn nifer o bethau ers i’n Cytundeb Partneriaeth â Choleg Cambria gael ei lofnodi nôl yn 2011 gan gynnwys Dysgwr y Flwyddyn Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy mewn Cynhyrchu Bwyd yn 2012, ac yn fwy diweddar, hi yw gweithiwr cyntaf Dailycer i ennill y Brentisiaeth Fodern Sylfaenol mewn Sgiliau’r Diwydiant Bwyd.”

Am ragor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch at http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/ or email employers@cambria.ac.uk or call 0300 30 30 006.

Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Tags: , , , ,