Newyddion

Dathlu Wythnos Prentisiaethau: Prentis Peirianneg Fasnachol Lewis Porter

March 5, 2014

Lewis Porter

Mae Lewis Porter, sy’n 22 oed, yn gweithio fel Peiriannydd Masnachol i’r DRB Group ac ef yw Prentis Masnachol cyntaf y cwmni i gwblhau ei brentisiaeth trwy Goleg Cambria.

Mae DRB yn grŵp mecanyddol a pheirianneg drydanol integredig sy’n gwasanaethu ystod eang o ddiwydiannau gweithgynhyrchu a phrosesu yn ogystal â’r sector rheilffyrdd a chwmnïau gwasanaethau.  Cyn gweithio i DRB, roedd Lewis yn gweithio Vauxhall Motors ac er ei fod yn mwynhau ei waith, ni allai weld dyfodol iddo’i hun yn y cwmni.  Roedd yn dymuno ennill rhagor o gymwysterau a chreu gyrfa lwyddiannus iddo’i hun.

Mae gweithio’n agos efo’i gydweithwyr yn DRB wedi gwella gwybodaeth Lewis am gynhyrchion peirianneg.  Maent yn deall y diwydiant ac mae ganddynt flynyddoedd o brofiad, sy’n golygu eu bod rhoi cynghorion am arfer gorau a chyngor i Lewis.  Fel Peiriannydd Masnachol, mae Lewis yn gyfrifol am greu syniadau arloesol a datrys problemau peirianegol.  Mae ei swydd yn cynnwys ymweld â safleoedd ac archwiliadau manwl.  Mae cyfarfod cwsmeriaid, creu perthnasoedd newydd a llwyddo i werthu yn ysbrydoli Lewis yn ogystal â chynyddu ei hunanhyder.

Dywedodd Lewis: “Mi wnes i benderfynu dilyn prentisiaeth  gan fy mod yn gwybod y byddai’n fy helpu i ddatblygu a’m galluogi i fod yn fwy deinamig, cefnogol a thosturiol.  Mae prentisiaethau’n rhoi cyfle i chi barhau gyda’ch datblygiad proffesiynol a gwireddu eich potensial llawn a chael eich talu’r un pryd.  Maent hefyd yn eich galluogi i ddefnyddio cyfuniad o wahanol sgiliau i ateb gofynion y cyflogwyr a’r cwsmeriaid.

“Mae DRB Group yn gwmni gwych i weithio iddyn nhw ac ar ôl i mi orffen fy mhrentisiaeth rwyf rŵan yn astudio tuag at ennill gradd Rheoli Busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr.  Rwy’n teimlo’n falch iawn o’r hyn rydw i wedi ei gyflawni.  Mae darparu cymorth peirianegol technegol i lu o gwmnïau rhyngwladol yn waith sy’n fy mhlesio’n fawr.”

I gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria ewch i: http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/

neu anfonwch e-bost at:   employers@cambria.ac.uk n neu ffoniwch 0300 30 30 006.

Mae’r Rhaglen Brentisiaeth yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Tags: , , , ,