Newyddion

Dathlu Wythnos Prentisiaethau – Lucy Cooper

March 4, 2014

Lucy Cooper cropped

Mae Lucy Cooper, sy’n 22 oed, yn gweithio fel Croesawydd yng Ngwesty St. George’s, Llandudno, wrth iddi ddilyn cwrs Lefel 2 Fframwaith Croesawydd Blaen Tŷ trwy Goleg Cambria.

Mae Gwesty St. George’s, Llandudno yn westy 4 seren gyda chyfleusterau cynadledda. Bu Lucy yn gweithio fel gweinyddes yn y gwesty. Mae swydd bresennol Lucy yn cynnwys delio â chwsmeriaid wrth iddynt gyrraedd a gadael, derbyn tâl a neilltuo ystafelloedd.

Penderfynodd Lucy ddilyn y rhaglen brentisiaeth i ddysgu ac i ennill rhagor o brofiad yng ngwahanol adrannau’r gwesty. Mae’r brentisiaeth wedi helpu Lucy i fod yn fwy hyderus wrth ateb y ffôn ac wyneb yn wyneb. Mae Lucy wedi dysgu llawer am ddatrys problemau hefyd a phwysigrwydd gweithio fel aelod o dîm.

Dywedodd Lucy: “Mae prentisiaethau yn dda iawn, maen nhw’n ffordd wych i bobl gael dysgu sgiliau newydd ac i ennill profiad, gan ddechrau ar y gwaelod a gweithio eich ffordd i fyny.”

Dywedodd Jon Shaw, aseswr Coleg Cambria: “Dyma ail fframwaith Lucy; mae hi eisoes wedi cwblhau cwrs Lefel 2 Bwyd a Diod tra bu’n gweithio fel gweinyddes yn y gwesty. Mae Lucy yn gobeithio symud ymlaen i’w thrydydd fframwaith mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid. ”

Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaeth gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch i http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/ neu anfonwch e-bost at: employers@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 006

Tags: , , ,