Newyddion

Dathlu Wythnos Prentisiaethau: L’s Coffee and Book Shop

March 7, 2014

L's

Mae L’s Coffee and Bookshop yng Nghonwy’n manteisio’n fawr ar gynllun prentisiaeth Coleg Cambria.

Busnes bach teuluol yw L’s gyda phedwar o weithwyr. Maent yn ceisio cyflogi pobl lleol er mwyn cyfrannu’n ôl i’w cymuned leol. Gwnaeth cyllid y Rhaglen Brentisiaeth hi’n bosibl iddynt gyflogi eu
Prentis presennol, Sam Roberts. Golyga hyn fod ganddynt gymorth ychwanegol i’w busnes yn ogystal â’u bod yn gallu parhau â chyflogaeth Sam hyn yn oed yn ystod adegau tawelach misoedd y gaeaf.

Meddai cydberchennog L’s, Lisa Walker: “Mae cyflogi Sam wedi rhoi amser i mi a’m mhartner i weithio ar y busnes, rhywbeth nad oedd bob amser yn bosibl o’r blaen. Mae Sam yn rhoi gweledigaeth newydd i ni ac agwedd iau, fwy ffres i’r busnes.

“Nid oeddem yn ymwybodol o’r Rhaglen Prentisiaethau cyn i Goleg Cambria gysylltu â ni; roeddem yn hoffi manylion y cymhwyster y byddai Sam yn ei ddilyn a’r llwybr dilyniant fydd ar gael wedi i’r cyllid ddod i ben. Mae’r cymhwyster yn rhoi nod wirioneddol i Sam i’w chyrraedd”

Am ragor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch at http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/ or email employers@cambria.ac.uk or call 0300 30 30 006.

Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau  gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Tags: , ,