Newyddion

Dathlu Wythnos Prentisiaethau: Charlotte Jackson, Prentis Therapi Harddwch

March 6, 2014

Charlotte Jackson

Mae Charlotte Jackson, sy’n ugain oed,  yn dilyn Prentisiaeth Lefel 3 Llwybr Sba trwy Goleg Cambria ar yr un pryd â gweithio yn The Beauty Lounge, Caer.

Mae The Beauty Lounge yng Nghaer yn glinig gwrth-heneiddio rhesymol sydd hefyd yn cynnig triniaethau harddwch gyda’i salon trin gwallt ei hun ar y safle.

Dewisodd Charlotte ddilyn llwybr prentisiaeth er mwyn iddi gael profiad ymarferol mewn amgylchedd sba, ochr yn ochr â dysgu ochr ddamcaniaethol therapi harddwch. Yn ogystal â hyn, mae Charlotte yn hoffi’r ffaith ei bod yn cael ei thalu wrth astudio.

Cyn dechrau ar ei phrentisiaeth, dilynodd Charlotte gwrs Safon Uwch wrth weithio fel Gweithiwr Iau yn The Beauty Lounge. Datblygodd wybodaeth helaeth yn ystod ei phrentisiaeth a bellach mae’n darparu nifer o driniaethau i’w chwsmeriaid gan gynnwys cwyro, tylino a rhoi colur. Mae Charlotte yn credu bod ei hunanhyder wedi cael hwb a bod ei sgiliau cyfathrebu wedi gwella trwy gydol ei phrentisiaeth.

Dywedodd Charlotte: “Prentisiaeth yw’r dewis gorau o ran bod yn Therapydd Harddwch gan eich bod eisoes yn cael profiad ymarferol mewn amgylchedd salon. Cewch eich cynnwys yn weithredol yn y diwydiant a chewch gyfle i rwydweithio a chreu cysylltiadau allai gyfoethogi eich gyrfa yn y dyfodol.”

Am ragor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch at http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/ or email employers@cambria.ac.uk or call 0300 30 30 006.

Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Tags: , , ,