Newyddion

Dathlu Wythnos Prentisiaethau: Ant Thom, Prentis Trin Gwallt

March 6, 2014

Ant Thom

Mae Anthony Thom (Ant), sy’n bedair ar bymtheg oed, yn gweithio fel Prentis Trin Gwallt yn salon Gina ym Mynydd Isa yr un pryd â dilyn cwrs NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt yng Ngholeg Cambria.

Mae Gina’s yn salon trin gwallt a harddwch sy’n cynnig ystod eang  o wasanaethau i’w gwsmeriaid. Cyn dechrau ar ei brentisiaeth, bu Ant yn astudio Gwasanaethau Cyhoeddus yn llawn amser yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy. Penderfynodd ddilyn prentisiaeth er mwyn iddo ddefnyddio ei sgiliau creadigol, gweithio gyda’r cyhoedd, gweithio yn y diwydiant ffasiwn a dysgu crefft.

Ers dechrau ar ei brentisiaeth, mae Ant wedi dysgu cydweithio â gwahanol bobl, yn ogystal â dysgu sgiliau trin gwallt ymarferol gan gynnwys torri, lliwio a phyrmio. Mae’n cyfarch cwsmeriaid, rhoi lliw i’r gwallt ar ran y steilyddion ac mae ganddo nifer o gwsmeriaid ei hun.

Meddai Ant: “Mae Prentisiaeth yn cynnig y gorau o’r ddau fyd; rwy’n cael y profiad go iawn o weithio mewn amgylchedd salon ond rwyf hefyd yn mynychu’r coleg ac yn cael ymweliadau â’r gweithle gan fy asesydd wrth i mi ddysgu sgiliau newydd.”

Am ragor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch at http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/ or email employers@cambria.ac.uk or call 0300 30 30 006.

Cyllidir y Rhaglen Prentisiaethau  gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Tags: , ,