Newyddion

Dathlu diwedd y tymor

July 23, 2015

ILS End of term

Dathlodd myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol Coleg Cambria eu bod wedi cwblhau eu cyrsiau ac ennill eu  cymwysterau, mewn seremoni gyflwyno a gynhaliwyd ar safle Llaneurgain y coleg.

Enillodd y myfyrwyr gymwysterau Sgiliau Sylfaenol, Sgiliau Bywyd, Garddwriaeth, Coginio, Sgiliau Creadigol, Gofal Anifeiliaid, a Sgiliau Ceffylau. Cyflwynwyd tystysgrifau i’n myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol ar ein safle Iâl yn Wrecsam hefyd.  Cyflwynwyd tua 150 o dystysgrifau i gyd.

Dywedodd y Dirprwy Gyfarwyddwr Paul Raven: “Mae gan y myfyrwyr nifer o anawsterau ac anableddau dysgu gwahanol ond dydi hynny ddim yn eu dal yn ôl.  Maen nhw  ymysg rhai o fyfyrwyr mwyaf brwdfrydig ac ymroddgar y coleg ac rydyn ni wrth ein bodd yn cael dathlu eu cyflawniadau haeddiannol”.

Mae gan y coleg ychydig o leoedd ar gael ar y cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol ar safleoedd Llaneurgain ac Iâl, a fydd yn dechrau ym mis Medi.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cambria.ac.uk