Newyddion

Dathlu 10fed Pen-blwydd Wythnos Fusnes Sir y Fflint

September 27, 2016

Cllr. Butler, Lord Barry Jones, Paul Islip, David Jones (2)

Agorodd y Gwir Barchedig Arglwydd Barry Jones Arddangosfa Fusnes drawiadol yn Neuadd Chwaraeon Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy fel rhan o Wythnos Fusnes Sir y Fflint.

Ategodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, y croeso cynnes i fusnesau ynghyd â’r Cynghorydd Butler, Cyngor Sir y Fflint, a diolchodd bawb i Paul Islip o Westbridge Furniture noddi’r digwyddiad .

Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint, sy’n dathlu ei 10fed pen-blwydd,  yn cynorthwyo’r gymuned fusnes yn y sir i dynnu sylw at eu cynnyrch  wrth fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i fasnachu a’u hyrwyddo i ystod eang o gynrychiolwyr cwmnïau.

Dangosodd Coleg Cambria eu cefnogaeth barhaus trwy  gynnal digwyddiad cyntaf yr wythnos, sef digwyddiad rhwydweithio trawiadol a oedd yn cynnwys stondinau a chyfleoedd rhyngweithiol.  Yn dilyn brecwast ac agoriad swyddogol gan yr Arglwydd Jones, bu’r cynrychiolwyr yn elwa ar sesiynau gan gynnwys “e-dendro” gan Busnes Cymru; “Masnachu Rhyngwladol” gan Gyngor Busnes India y  DU; “E-gaffael” gan Gyngor Sir y Fflint a “Sgiliau a Phrentisiaethau” gan Goleg Cambria.

Mae’r digwyddiad rhwydweithio pedwar diwrnod uchel ei barch ar gyfer busnesau, yn cynnwys dros ddwy fil o gwmnïau bob blwyddyn. Caiff Arddangosfa Busnesau Coleg Cambria ei dilyn gan ddigwyddiadau eraill, gan gynnwys “Diwrnod Ymwelwyr BNI Glannau Dyfrdwy” a gynhaliwyd yng Ngwesty Springfield yn Nhreffynnon; “Swyddi Rhanbarthol a Sgiliau” yn De Vere Village Hotel, Ewlo a “Thwf Economaidd Rhanbarthol” yn Soughton Hall, Llaneurgain.

Dywedodd y Prif Weithredwr, David Jones OBE:

“Roedden ni  wrth ein bod ni’n gallu cynnal arddangosfa gyntaf Wythnos Fusnes Sir y Fflint ac yn falch o gael bod yn rhan o’r  digwyddiad blynyddol pwysig a mawreddog iawn hwn ar gyfer y gymuned fusnes leol.”