Newyddion

Dathliadau’r Pasg yn Toybox

April 1, 2016

Easter Bonnet Parade Grasshopper and Bumblebee room

Roedd plant sy’n mynychu Meithrinfa Toybox yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yn brysur yn paratoi ar gyfer hwyl y Pasg yr wythnos ddiwethaf.

Trefnwyd cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer y plant, gan gynnwys sioe Pasg lle cawsant gyfle i ddangos yr hetiau Pasg a oedd wedi’u gwneud â llaw. Roedd helfa wyau Pasg a sesiwn gwneud cacennau yn rhan o’r dathliadau gyda’r plant yn cael llawer o hwyl a datblygu eu sgiliau creadigol ar yr un pryd.

Mae Meithrinfa Toybox yn cynnig amgylchfyd cariadus a chartrefol i blant o’u genedigaeth hyd at bum mlwydd oed, gyda thîm ymroddedig o staff cymwys a phrofiadol. Mae gan bob ardal o fewn y feithrinfa gwricwlwm i’w dilyn, sy’n cynnwys datblygiad personol a chymdeithasol, iaith a llythrennedd, mathemateg a datblygiad corfforol a chreadigol.

Yn siarad yn ystod y Sioe Pasg, dywedodd Pamela Quinn, Dirprwy Reolwr Meithrinfa Toybox:

“Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn llwyddiant mawr, gyda phawb a gymerodd ran yn mwynhau. Roedd yr hetiau Pasg yn wych; roedd yn amlwg bod y plant wedi gweithio’n galed wrth eu creu.”