Newyddion

Dathliadau’r Nadolig yng Ngholeg Cambria Llaneurgain

December 11, 2015

Northop-Christmas-Fair

Y Nadolig hwn, bydd Coleg Cambria Llaneurgain yn cynnal marchnad Nadoligaidd i godi arian at elusen y coleg eleni, sef Cymorth Canser Macmillan.

Bydd dros 30 o stondinau yn y farchnad Nadolig fydd yn cael ei chynnal ddydd Iau 15 Rhagfyr o 2.30pm tan 7:00pm. Gyda mynediad am ddim, bydd yr arddangoswyr yn gwerthu pob math o grefftau ac anrhegion diddorol, dymunol a gwreiddiol. Bydd y stondinau’n cynnwys gemwaith ac ategolion, paentio wynebau a thatŵs gliter

Yn ychwanegol at y farchnad, gall ymwelwyr brofi awyrgylch y Nadolig wrth fwynhau lluniaeth poeth a gwrando ar gantorion yn canu carolau trwy gydol y noson.

Cynhelir arddangosiadau Blodeuwriaeth i ymwelwyr ar y noson fel eu bod yn cael awgrymiadau ar gyfer eu trefniadau Nadolig yn ogystal â raffl gyda gwobrau gwych.

Mae’r Farchnad Nadolig yn argoeli i fod yn hwyl i’r teulu i gyd, gyda llawer o weithgareddau ar gyfer yr ymwelwyr iau hefyd, gan gynnwys paentio wynebau, teithiau o gwmpas y ganolfan anifeiliaid i weld yr ymlusgiaid a’r mwncïod ac ni fyddai’n Nadolig heb ymweld â’r dyn ei hun, Siôn Corn.

Dywedodd Vivienne Martin Cyfarwyddwr Cwricwlwm y Tir a Sgiliau Byw’n Annibynnol:

“Mae’r cynlluniau terfynol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer noson wych o ddathliadau’r Nadolig. Yn ogystal â’r staff a’r myfyrwyr yn creu profiad siopa newydd cyffrous, bydd y Farchnad Nadolig hon yn ddigwyddiad cymunedol mawr hefyd ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i Goleg Cambria Llaneurgain.”

I gael rhagor o wybodaeth am y farchnad Nadolig, ffoniwch Goleg Cambria Llaneurgain ar 0300 30 30 007 neu ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk