Newyddion

Dathliadau’r Nadolig Coleg Cambria Llysfasi

December 9, 2015

Llysfasi Christmas Fair

Bydd myfyrwyr a staff Coleg Cambria Llysfasi yn trawsnewid un o weithdai ‘r coleg i fod yn fyd hud y Gaeaf ar gyfer eu ffair Nadoligaidd dydd Iau 10 Rhagfyr.

Gwahoddir ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a phreswylwyr i ddod i’r Ffair Nadolig i gynorthwyo gyda chodi arian ar gyfer elusen y coleg eleni sef Cymorth Canser Macmillan.

Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i wylio Stori’r Nadolig yn fyw ac yn cynnwys myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi ac anifeiliaid o fferm y coleg. Bydd ysgolion cynradd lleol hefyd yn rhan o’r dathliadau ac yn canu carolau yn y digwyddiad.

Gall plant ymweld â Groto Siôn Corn a mwynhau gweld anifeiliaid yr uned Gofal Anifeiliaid. Bydd ymwelwyr yn gallu dechrau eu siopa Nadolig yn stondinau amrywiol y digwyddiad a fydd yn gwerthu cardiau Nadolig, crefftau pren a nwyddau tecstilau a llawer mwy. Bydd lluniaeth hefyd ar gael gan gynnwys cynnyrch a danteithion cartref yn ogystal â chyfleoedd i greu crefftau a sawl cystadleuaeth a raffl.

Dywedodd Gareth Jones, Cyfarwyddwr Cyllid a Safle Llysfasi : “Rydym eisiau adeiladu ar lwyddiant y Ffair Nadolig sy’n uno’r coleg a’r gymuned leol.

“Mae llawer iawn o waith tîm gan staff a myfyrwyr yn mynd i mewn i’n Ffair Nadolig bob blwyddyn ac rydym yn gobeithio gweld llawer o bobl yn mwynhau’r gweithgareddau a fydd yn digwydd drwy gydol y prynhawn ac yn gynnar gyda’r nos.”

Mae mynediad i’r Ffair Nadolig sy’n cael ei chynnal o 1pm i 7pm am ddim. I gael rhagor o wybodaeth neu i ymholi ynglŷn â chynnal stondin, ffoniwch Dderbynfa Coleg Cambria Llysfasi ar 0300 30 30 007.