Newyddion

Darlithydd yng Ngholeg Cambria yn Cyhoeddi ei Hail nofel

November 26, 2013

Caroline Ross gyda’i dosbarth lefel AS Llenyddiaeth Saesneg

Mae Caroline Ross Darlithydd Saesneg yng Ngholeg Cambria Iâl wedi cyhoeddi ei hail nofel yn ddiweddar, gan wasg Honno.

Yn dilyn llwyddiant ei llyfr The War Before Mine a gyhoeddwyd yn 2008, mae ei hail nofel sef  ‘Small Scale Tour’ wedi ei leoli yn Newcastle on Tyne ac yn canolbwyntio ar ddyddiau’r theatr gymunedol yn 1970 a 1980. Adroddir y stori trwy’r prif gymeriad, Ham, sydd bellach yn gweithio mewn siop gornel ond sy’n treulio ei amser yn edrych nôl tri deg mlynedd i ddyddiau’r theatr gymunedol.

Mae Caroline wedi gweithio yn Iâl am 14 mlynedd, yn dysgu ysgrifennu creadigol a Saesneg.

Small Scale Tour’ yw Llyfr y Mis Waterstones ar gyfer Tachwedd, a bydd Caroline yn lansio’r llyfr yn Waterstones Wrecsam am 6.15yh ar 28ain o Dachwedd.

Dywedodd Caroline Ross : “Treuliais sawl blwyddyn yn Newcastle Upon Tyne yn fy ugeiniau, a dyna le y bu i mi gyfarfod fy ngŵr oedd yn cyfarwyddo cwmni theatr yno. Treuliais sawl noson yn llusgo golygfeydd o amgylch y lle, gan fod y cwmni’n teithio o amgylch y gogledd. Roedd yr actorion yn gymaint o hwyl gyda’u traed ar y ddaear. Bu i’r profiad yma ysbrydoli’r nofel er ei fod yn waith ffuglennol wrth gwrs!

“Mae Coleg Cambria wedi fy nghefnogi gyda fy ysgrifennu ac rwy’n ddiolchgar iawn am hyn. Rwyf wedi mwynhau dysgu nifer o bobl ifanc yn Wrecsam dros y 14 mlynedd diwethaf, a byddai’n hyfryd gweld rhai ohonynt yn y lansiad ar yr 28ain.”

Tags: , , , ,