Newyddion

Darlithydd Bwyd a Diod Coleg Cambria yn ennill y safle uchaf mewn cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol cenedlaethol.

April 6, 2016

Angharad Jarvis

Cafodd darlithydd Bwyd a Diod yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ei henwi fel un o’r defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol gorau mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Cyhoeddwyd bod Angharad Jarvis yn un o’r gweithwyr proffesiynol mwyaf dylanwadol mewn addysg bellach (AB) a sgiliau, am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i wella dysgu ac addysgu yn ei sefydliad.

Cafodd ei chanmol am groesawu cyflwyno Google Apps ar gyfer Addysg. Mae Angharad yn defnyddio Twitter a Chymunedau Google+ i weithio gyda myfyrwyr a dathlu eu cyflawniadau, gan eu hyfforddi i bostio syniadau a chyfrannu at destunau dysgu.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Jisc, y sefydliad nid-er-elw ar gyfer y sectorau addysg uwch, addysg bellach a sgiliau, ar gyfer gwasanaethau digidol ac atebion ym Mhrydain. Dywedodd Tom Mitchell, eu rheolwr cyfryngau cymdeithasol: “Lansiwyd y cynllun newydd hwn i nodi ac i ddathlu’r enghreifftiau di-rif o weithwyr proffesiynol addysg bellach a’r maes sgiliau, sy’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i bwrpas rhagorol, ac i dynnu sylw at eu harferion i ysbrydoli eraill.

“Mae cyfoeth ac ansawdd y ceisiadau a ddaeth i law yn tystio i’r llu o wahanol ffyrdd mae pobl yn y sector yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gyflwyno profiadau dysgu arloesol. Dylid canmol pawb yn y 50 safle uchaf am eu gwaith ac fe hoffwn i longyfarch pob un ohonynt. ”

Dewiswyd yr enillwyr terfynol gan banel o arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Bob Harrison, cyn brif gynghorydd addysg a chadeirydd grŵp cyfrifiadurol arbenigol y llywodraeth, Stephen Exley, golygydd adran addysg bellach arobryn y Times Educational Supplement, a James Clay a Sarah Knight o Jisc.

Dywedodd Angharad:

“Mae’n fraint fawr cael fy newis ar gyfer y wobr hon i gydnabod y 50 defnyddiwr gorau o gyfryngau cymdeithasol mewn addysg bellach. Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig datblygu’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein dysgwyr a’u defnyddio i gysylltu â’r gymuned a datblygu cysylltiadau ar gyfer y dyfodol.”