Newyddion

Daniel yn cael ei enwi’n Bencampwr Digidol CAE

April 24, 2015

CAE Digital Champion 123

Mae myfyrwyr Cyfrifiaduro a TG Coleg Cambria, Daniel Pottenger, sy’n byw ym Mrynteg, Wrecsam wedi cael ei enwi’n Bencampwr Digidol CAE, un allan o ddeuddeg yn unig yn y DU.

Mae CAE yn gwmni gwasanaethau technoleg blaenllaw ac mae eu Rhaglen Pencampwr Digidol ar gyfer Myfyrwyr yn cynnig cyfle i golegau AB a’u myfyrwyr ddarparu persbectif unigryw ar sut mae technoleg yn effeithio ar Addysg Bellach.

Er mwyn ennill y teitl, bu’n rhaid i Daniel ysgrifennu traethawd byr ar sut mae technoleg wedi gwella ei brofiad dysgu yng Ngholeg Cambria.

Mae bod yn Bencampwr Digidol yn caniatáu i Daniel ymweld â chynhyrchwyr TGCh blaenllaw, teithio i sioeau teclynnau gyda’r potensial i weithio ar brosiectau CAE a hefyd mynychu fforwm bob tymor i rannu gwybodaeth a phrofiadau gyda Phencampwyr Digidol eraill.

Dywedodd Tiwtor Daniel, George Carr:

“Mae Daniel yn alluog, yn gweithio’n galed ac yn uchelgeisiol, sy’n dangos yn ei allu i astudio ac ymgysylltu â thechnoleg yn llwyddiannus. Yn bwysicach byth mae ganddo bersonoliaeth hyfryd, mae o’n gefnogol ac yn cysylltu gyda’i gyd-fyfyrwyr mewn modd positif.”

“Mae Daniel yn enillydd haeddiannol o’r statws Pencampwr Digidol ac mae o’n edrych ymlaen at y manteision bydd yn dod efo’r teitl, iddo fo ac i’r coleg,” ychwanegodd Nigel Holloway Dirprwy Cyfarwyddwr Cyfrifiaduro a TG.

“Mae Daniel wedi manteisio ar y cyfle i ymweld â ‘The Gadget Show’ yn barod, a chyn hir mi fydd Daniel yn ymweld â rhai o’r cyflogwyr TG rhyngwladol mwyaf, gan gynnwys Microsoft a Cisco. Mae ganddo ddyfodol disglair o ‘i flaen.”

 

Llun yn dangos Daniel Pottenger a James Fletcher o CAE