Newyddion

Daniel o Goleg Cambria yn Ennill Aur!

March 20, 2015

Gold - Daniel Davies (3) (1)

Cafwyd  perfformiad buddugol gan fyfyriwr Coleg Cambria, Daniel Davies, yn Rownd Derfynol y Gystadleuaeth Sgiliau Technoleg Cerbydau Modur Cymru, a gynhaliwyd ar safle Glannau Dyfrdwy’r coleg yn ddiweddar.

Roedd yr enillydd gwobr aur, yn un o chwe chystadleuydd o ledled Cymru oedd wedi hawlio lle yn y rowndiau terfynol ar ôl perfformio mewn cystadlaethau rhanbarthol yn gynharach yn y flwyddyn. Llion Jones o Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni enillodd y wobr Arian a Dylan Charles o Goleg Gŵyr Abertawe enillodd yr Efydd.

Roedd rhaid i’r cystadleuwyr gwblhau chwe thasg drom gan gynnwys diagnosis gwallau, amnewid cydrannau a thrwsio o fewn 4 awr a hanner – gyda phob tasg yn profi sgiliau rheoli amser, cynllunio a datrys problemau’r cystadleuwyr.

Ymunodd tiwtoriaid o bob rhan o Gymru ag aelodau o’r diwydiant cerbydau modur i fod yn feirniaid ac yn archwilwyr. Mynegodd bawb eu hedmygedd tuag at y cystadleuwyr medrus, eu perfformiad o dan bwysau a’u ymroddiad i’r gwaith.

Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr yng Ngholeg Cambria, Marshall Clayton: “Mae’r gystadleuaeth yn gwella bob blwyddyn, mae safon y gwaith yn anhygoel a rhaid canmol nid yn unig y cystadleuwyr ond y tiwtoriaid a’r hyfforddwyr ar hyd a lled Cymru hefyd. Mae pob un o’r cystadleuwyr wedi mwynhau gwobrau yn ymwneud â cherbydau modur gan Maverick Technologies a Snap-on sy’n gyflenwyr offer i’r diwydiant cerbydau gan gynnwys Sefydliad Dyfarnu Cerbydau Modur City and Guilds”.

Y cam nesaf yw i’r cystadleuwyr gymryd rhan yn y cystadlaethau Rhanbarthol WorldSkills UK. Mae myfyrwyr Coleg Cambria yn gyfarwydd iawn gyda llwyddiant yn y cystadlaethau WorldSkills UK. Llynedd, cyrhaeddodd dau o fyfyrwyr Coleg Cambria, Amy Rush a Ryan Redshaw, Rowndiau Terfynol Worldskills UK yn yr NEC. Enillodd Ryan Redshaw fedal Arian yn y gystadleuaeth hon. Dyma’r ail flwyddyn i’r coleg gynnal, arwain a rheoli’r Cystadlaethau Sgiliau Technoleg Cerbydau Modur yng Nghymru.