Newyddion

Cystadleuwyr Fferm Ffactor yn mynd nôl i’r coleg

October 14, 2013

Roedd cyffro mawr yng Ngholeg Cambria Llysfasi dros yr Haf pan ddaeth tîm cynhyrchu Fferm Ffactor draw i’r coleg i ffilmio ar gyfer y bumed gyfres, a fydd yn dychwelyd i sgrîn S4C wythnos yma  (16/10/2013).

Roedd y safle yn ferw wrth i’r cystadleuwyr gymryd rhan mewn sialens a gynhaliwyd o fewn y Ganolfan Gneifio.

Bydd myfyrwyr Llysfasi yn gwylio’r bennod nesaf yn astud, ac yn gweld sut mae’r cystadleuwyr yn defnyddio’r adnoddau a chyfleusterau y maen nhw’n ei ddefnyddio bob dydd. Eleni am y tro cyntaf bydd y rhaglen yn para am awr, wrth iddo fynd o nerth i nerth.

Dywedodd Dewi Jones Rheolwr Fferm Coleg Cambria Llysfasi:

“Rydym yn croesawu’r cyfle i gynnal cystadlaethau allanol a digwyddiadau o’r math hyn yma. Mae gan y safle gyfleusterau gwych ac rydym yn hapus i’n partneriaid yn y diwydiant eu defnyddio ac i ddigwyddiadau o’r math yma gael eu cynnal yma.”

“Gyda nifer o’n myfyrwyr yn bwriadu dilyn gyrfa mewn amaethyddiaeth, mae sawl un ohonynt eisoes yn wylwyr brwd o’r rhaglen, felly bydd gweld safle Llysfasi yn cael ei ddefnyddio yn y rhaglen a gwylio’r cystadleuwyr yn arddangos sgiliau y mae hwy eu hunain yn eu datblygu o fewn eu hamgylchedd dysgu eu hunain, wedi ychwanegu elfen ychwanegol o gyffro’r tymor yma.”

Dywedodd Alaw Llwyd Owen, aelod o dîm cynhyrchu Fferm Ffactor:

“Rydym yn ddiolchgar unwaith eto i staff Coleg Cambria Llysfasi am eu cymorth wrth greu’r dasg gneifio ar gyfer Fferm Ffactor eleni. Roedd hi’n bleser gweithio gyda staff y coleg ac rydym yn gobeithio gweithio gyda hwy eto yn y dyfodol.”

Tags: ,