Newyddion

Cystadleuaeth Newyddiaduriaeth yng Ngholeg Cambria

April 17, 2014

journalism

Yn ddiweddar cymerodd myfyrwyr Safon Uwch o Goleg Cambria ran mewn cystadleuaeth newyddiaduraeth flynyddol a gynhelir yn y coleg, mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr.

Mae dysgwyr sy’n astudio lefel ‘A’ Iaith Saesneg a Llenyddiaeth ar safle Parc y Gelli yn cael cyfle i fynd ar gwrs ysgrifennu ym Mhrifysgol Glyndŵr, gan ganolbwyntio ar addasu eu hysgrifennu ar gyfer cyhoeddi,  technegau newyddiadurol ac ymchwilio i stori.

O ganlyniad i’r cwrs, lluniwyd erthyglau annibynnol gan y myfyrwyr ar bynciau yn amrywio o adfyfyrio’n ysgafn ar fywyd a cherddoriaeth gyfoes i faterion cyfoes difrifol fel ewthanasia ac anorecsia.

Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Angela Ferguson a Delyth Puleston Davies, sy’n ddarlithwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Dywedodd Angela Ferguson:

” Rydyn ni bob amser yn mwynhau gweithio gyda myfyrwyr Coleg Cambria, ac unwaith eto fe wnaethon nhw greu argraff arnom ni gyda safon eu hysgrifennu a chyda’r ystod eang o bynciau a ddewiswyd ganddynt.  Roedd yn anodd iawn dewis rhestr fer ond ar ôl llawer o bendroni ar eu pennau eu hunain, canfu’r beirniaid ein bod wedi dewis yr un darnau i’w hystyried yn derfynol!”

Y myfyrwyr buddugol oedd Rachel Jarvis, Collette Mills, Sarah Griffiths a Stephen Lockhart.

Mae Rachel Jarvis yn astudio Iaith Saesneg, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith Safon Uwch ac roedd hi wrth ei bodd ei bodd yn ennill y wobr gyntaf:

“Roedd gallu cymryd rhan yn y cwrs Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr yn brofiad gwych ac mi ddysgais i lawer am dechnegau ysgrifennu erthyglau.

”Mi wnes i wir fwynhau cymryd rhan yn y gystadleuaeth, ac roeddwn yn gallu defnyddio fy sgiliau newydd i roi sylwadau ar bwnc roedd gen i ddiddordeb personol ynddo.”

Dywedodd Kevin Davies, Darlithydd Iaith Saesneg yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r cwrs y mae Prifysgol Glyndŵr yn ei ddarparu yn gyfle cyffrous i fyfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a datblygu eu sgiliau newyddiadurol .

“Mae’r dysgwyr yn gallu meithrin sgiliau gwerthfawr ar gyfer eu cyrsiau Safon Uwch, wrth fwynhau’r her o gynhyrchu darn o newyddiaduraeth broffesiynol.”