Newyddion

Cystadlaethau Rhanbarthol Amgylchedd Adeiledig Gogledd Cymru yng Ngholeg Cambria

March 18, 2016

bricks

Cymerodd dros 50 o fyfyrwyr ifanc dawnus, sy’n dilyn cymwysterau Crefftau a Gwasanaethau Adeiladu, ran mewn 7 Cystadleuaeth Ranbarthol Sgiliau Cymru, a gynhaliwyd ar safle Ffordd y Bers Coleg Cambria yn Wrecsam yn gynharach yr wythnos hon.

Bydd cystadleuaeth ranbarthol debyg De Cymru yn cael ei chynnal yng Ngholeg Ceredigion. Mae’r rowndiau rhanbarthol yn gofyn i gystadleuwyr wynebu cyfres o heriau ymarferol i brofi eu sgiliau.
Bydd y myfyrwyr gyda’r sgoriau uchaf yn mynd ymlaen i gystadlu yn rownd derfynol genedlaethol Cymru
ar 2 Mehefin yng Nghastell Nedd. Bydd y cystadleuwyr llwyddiannus yn mynd ymlaen i gystadleuaeth genedlaethol Prydain i’w chynnal yn y NEC Birmingham.

Mae myfyrwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr i gyd yn elwa o’r cystadlaethau Amgylchedd Adeiledig, sy’n cynnwys Gwaith Saer, Gwaith Asiedydd, Gwaith Brics, Gosod Trydan, Gwaith Plymwr a Gwresogi, Plastro, Peintio ac Addurno, yn ogystal â chystadleuaeth i ddisgyblion ysgol 14-16 oed. Mae’r myfyrwyr yn cael eu hestyn a’u herio gan y tasgau a roddir iddynt, gan fynd â nhw y tu hwnt i’r disgwyliadau arferol ar gyfer rhaglenni addysg a hyfforddiant. Maent yn creu balchder proffesiynol i’r hyfforddwyr a thiwtoriaid yn ogystal â thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus, tra bod y cyflogwyr yn elwa drwy gynnal gweithlu medrus iawn, sy’n ymfalchïo yn eu gwaith ac yn eu cwmnïau. Roedd y cystadlaethau yn y Bers yn cael eu cynnal yr un pryd ag ymweliad gan ddoniau adeiladu ar gyfer y dyfodol o ysgolion uwchradd lleol, sydd wedi dewis Peirianneg ac Adeiladu fel eu pynciau ar gyfer blwyddyn 10.

Dywedodd Nick Povey, Dirprwy Gyfarwyddwr Adeiladu Yng Ngholeg Cambria:

“Mae cystadlaethau fel y rhain yn cael eu cynnal i ysbrydoli rhagoriaeth a chyffro yn ein gweithlu’r dyfodol.
Maen nhw’n gyfle gwych i arddangos safon gynyddol y gwaith yng Ngogledd Cymru. Mae’r staff yn Ffordd y Bers
yn fodelau rôl go iawn ac yn arweinwyr yn eu maes, ar ôl iddynt baratoi amgylcheddau cystadlu rhagorol ar gyfer pob un o’r 8 cystadleuaeth a gwneud i bawb deimlo eu bod wedi cael croeso a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi – cryn gamp ar safle mor ddeinamig a phrysur. Hoffwn ddiolch hefyd i holl diwtoriaid y colegau i gyd a oedd yma heddiw, ac sydd wedi darparu hyfforddiant a mentora ychwanegol i’r cystadleuwyr ifanc hyn. Hebddyn nhw, ni fyddai’n bosibl cynnal digwyddiadau fel hyn.”

Canlyniadau:

Gwaith Saer:
1: Robat Jones – Coleg Meirion Dwyfor
2: Harry Harvey – Coleg Cambria
3: Danny Jones – Coleg Menai

Asiedaeth
1: Adam Livingston – Coleg Menai
2: Meirion Williams – Coleg Meirion Dwyfor
3: Gareth Parry – Coleg Meirion Dwyfor

Paentio ac Addurno (1 cystadleuydd):
1: Lewys Rawlings – Coleg Cambria

Gosod Brics:
1: Toby Jones – Coleg Cambria
2: Samuel Giles – Coleg Cambria
3: Ifan Williams – Coleg Meirion Dwyfor

Plastro:
1: Brian Costello – Coleg Menai
2: Nathan Pritchard – Coleg Menai
3: Philip Smith – Coleg Menai

Gwaith Plymwr a Gwresogi:
1: Lewis Griffiths – Coleg Meirion Dwyfor
2: Thomas Thomas – Coleg Meirion Dwyfor
3: Samuel Palin – Coleg Cambria

Gosod Trydan:
1: Stephen Postle – Coleg Cambria
2: Tom Williamson – Coleg Cambria
3: Ryan Hurrell – NPTC

Cystadleuaeth i Ddisgyblion Ysgol 14-16 oed :
1: Cai Fazakerley – Coleg Meirion Dwyfor
2: Ffion Jones – Coleg Meirion Dwyfor
3: Callum Williams – Coleg Meirion Dwyfor