Newyddion

Cystadlaethau Harddwch Rhanbarthol WorldSkills UK

June 2, 2016

DSC_0954 (1)

Roedd Coleg Cambria yn falch iawn o gael eu dewis gan VCTC (Ymddiriedolaeth Elusennol Hyfforddiant Galwedigaethol), sef y trefnwyr swyddogol a’r noddwyr, i gynnal nifer o gystadlaethau rhanbarthol WorldSkills UK.

Daeth dros 30 o gystadleuwyr o bob rhan o Gymru a Lloegr i’r gystadleuaeth ranbarthol hon, a chymryd rhan mewn cyfres o brofion sgiliau penodol mewn therapïau harddwch, gan gynnwys yr wyneb, dwylo a thriniaethau ewinedd. Ar y lefel hon, mae unigolion yn cael eu herio i gystadlu yn erbyn y gorau yn eu rhanbarth ac yn y pen draw, y gorau ym Mhrydain. Mae’r cystadleuwyr yn cael eu marcio yn erbyn fframwaith trylwyr sy’n cyd-fynd â phecynnau hyfforddi, safonau a meincnodau cenedlaethol.

Dywedodd Paula Wood, Cyfarwyddwr Gweithredol Cwricwlwm: Gwasanaeth i Bobl:

“Roedden ni wrth ein boddau yn cael cynnal y rownd ranbarthol cystadlaethau’r Gogledd-orllewin ar gyfer Therapïau Harddwch a Gwasanaethau Ewinedd yma yng Ngholeg Cambria. Roedd safon y gystadleuaeth yn uchel iawn a rhoddodd gyfle i Goleg Cambria ddangos sgiliau safon uchel ei ddysgwyr.

“Mae llwyddiant y dysgwyr yn dyst i’r gwaith caled, eu gallu i ganolbwyntio a’r brwdfrydedd sydd ganddynt ar gyfer y diwydiant. Unwaith eto mae tiwtoriaid Coleg Cambria wedi bod yn enghraifft ragorol o’r addysgu arloesol ac ysbrydoledig sydd wrth wraidd rhaglenni dysgu Coleg Cambria.”

Roedd y gystadleuaeth yn ddiwrnod gwych arall yng Ngholeg Cambria ac yn deyrnged addas i ddoniau a gwaith caled ei fyfyrwyr a’u tiwtoriaid a’u hyfforddwyr. Enillodd y coleg 7 o fedalau ar y diwrnod:

Harddwch Dwylo ac Wyneb:
1af: Jessica Falshaw

Harddwch y Corff:
1af: Emily Watson
2il: Charlotte Whitehead
3ydd: Hayley Bethell

Gwasanaethau Ewinedd:
1af: Olivia Crabtree

Ychwanegiadau Ewinedd
2il: Amber Mather
3ydd: Lisa Williams

Mae Coleg Cambria yn ymrwymedig i gystadlaethau WorldSkills UK oherwydd eu bod yn tynnu sylw at garfan o bobl ifanc ddawnus ym Mhrydain sy’n gysylltiedig â chrefft neu sgiliau. Maent hefyd yn galluogi myfyrwyr i feincnodi eu sgiliau yn erbyn myfyrwyr gorau Prydain. Daeth Coleg Cambria 2il yng nghynghrair medalau Prydain yn 2015 am yr ail flwyddyn yn olynol, gan ddod i’r brig unwaith eto o ran darparwyr hyfforddiant yng Nghymru.