Newyddion

Cynnal Cwis er mwyn codi arian i PAPYRUS

March 31, 2010

Deeside CollegeEr mwyn codi arian ar gyfer elusen ddewisedig y coleg, PAPYRUS, cynhaliwyd noson gwis ym mwyty hyfforddi’r coleg ar nos Wener 12 Mawrth 2010.

Daeth dros 100 o bobl i’r cwis. Roedd y noson yn cynnwys cwis oedd a thri rhan, raffl ac ocsiwn. Roedd nifer o wobrau ar gael yn y raffl yn cynnwys pryd o fwyd i bedwar ym mwyty Y Celstryn a thocyn ar gyfer triniaeth yn salon trin gwallt a harddwch y coleg. Ymhlith yr eitemau ocsiwn roedd hamper ffrwythau a llysiau gan fferm Huson’s, tocyn trin gwallt a harddwch gan Flawless, llun wedi ei wneud gan James Rowley a phlanhigion o Feithrinfeydd Llaneurgain.

Roedd y noson yn llwyddiant mawr a chodwyd 661 ar gyfer yr elusen. Mae PAPYRUS yn elusen yn y DU sy’n ymroi i atal hunanladdiad ymysg yr ifanc.

Dywedodd Ann Pearson, Pam Wilson a Caroline Rhys a drefnodd y noson, “Fe gawsom hwyl yn ystod y cwis a bu i ni godi cryn dipyn o arian ar gyfer PAPYRUS. Hoffem ddiolch i bawb wnaeth fynychu ac i’r rhai a roddodd wobrau gwych ar gyfer y raffl ac ocsiwn”

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Owain Roberts ar 01244 834531.