Newyddion

Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru yn cefnogi Cynnyrch Lleol

September 10, 2013

DSC_0953

Hybu cynnyrch lleol – dyna oedd ar frig agenda Cynhadledd Fwyd a Lletygarwch diweddar a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy.

Trefnwyd y gynhadledd rad ac am ddim gan dîm Arlwyo & Lletygarwch yn y Gweithle Coleg Cambria gyda chefnogaeth gan brosiect Sgiliau ar gyfer y Gweithlu’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.  Nod y gynhadledd oedd amlygu’r gwahanol ddewisiadau grant a chyllido sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig eu maint, ar gyfer hyfforddiant a datblygiad. Daeth cyflenwyr, cynhyrchwyr a chynrychiolwyr o’r sector bwyd a lletygarwch ynghyd ar gyfer seminar llawn gwybodaeth, a chawsant gyfle i rwydweithio a datblygu perthnasau busnes er mwyn helpu i hybu cynnyrch a gwasanaethau lleol.

Ymysg y siaradwyr gwadd roedd Helen Roberts Arweinydd Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd Cyngor Sir y Fflint; Carole Startin Bwyd Gogledd Cymru; Adrian Barsby o Barsby Associates a Mark Jackson o N.F.U. Mutual.

Roedd nifer o arddangoswyr yn bresennol hefyd yn eu plith Morgans Brew, The Village Bakery, Regent House of Flowers, Caffi Florence, Gwesty a Chlwb Iechyd Springfield a Gwesty Parc Beaufort.

Dywedodd Carolyn Preece Rheolwraig Trin Gwallt, Harddwch, Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Cambria:

“Rydym yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau ar draws yr holl sbectrwm bwyd a lletygarwch yma yng Ngogledd Cymru. Rydym yn teimlo bod y digwyddiad yma’n bwysig i hybu cynnyrch a gwasanaethau lleol ac i hysbysu busnesau o’r cyfleoedd a newidiadau mewn cyllido a deddfwriaeth. Rydym wedi derbyn adborth gwych gan y rhai oedd yn bresennol ac mae sawl un wedi dod o hyd i gyflenwyr newydd sy’n cyflenwi cynnyrch lleol da. Rydym wedi gwrando’n ofalus ar sylwadau’r rhai oedd yn bresennol ac mae cynlluniau eisoes ar y gweill ar gyfer digwyddiad flwyddyn nesaf.”

Tags: ,