Newyddion

Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru yn cael ei gynnal yng Ngholeg Cambria

October 21, 2014

Speakers north wales

Daeth arbenigwyr diwydiant at ei gilydd yng Ngholeg Cambria yr wythnos ddiwethaf ar gyfer Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru.

Daeth cyflenwyr, cynhyrchwyr a chynrychiolwyr y sector bwyd a lletygarwch at ei gilydd i gael seminar llawn gwybodaeth ac i fwynhau cinio yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy.  Manteisiodd y cynrychiolwyr ar gyfleoedd rhwydweithio gwych i hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau lleol.

Trefnwyd y gynhadledd gan Dîm Arlwyo a Lletygarwch Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria.

Croesawodd Carolyn Preece, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Cambria, y cynrychiolwyr i’r gynhadledd.

Rhoddodd yr wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y dewisiadau ariannu sydd ar gael i fusnesau bychain a chanolig Cymru, gan gynnwys sut i fynd ar gyrsiau prosiectau CGE sy’n weddill.

Dywedodd Carolyn  “Rydyn ni’n croesawu cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau bwyd a lletygarwch yma yng Ngogledd Cymru.  Mae’r digwyddiad yn hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau lleol ac yn rhoi gwybod i fusnesau am y cyfleoedd cyllido a deddfwriaeth, sy’n newid yn gyson. Cafodd ein rhaglen groeso mawr oherwydd ei bod yn adlewyrchu’r adborth ardderchog a gawsom ni am gynhadledd y llynedd.  Mae ein cynrychiolwyr bob amser yn falch o gael gwybod am gyfleoedd ariannu ac am gyflenwyr newydd o gynnyrch lleol ansawdd da.”

Ymhlith y siaradwyr gwadd roedd Helen O’Loughlin, Swyddog Iechyd Amgylcheddol Cyngor Sir y Fflint; Esther Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru; Corinne Lowe Safonau Masnach a Christine Artus a Sandra Blackwell, Cyd-gadeiryddion Cymdeithas Twristiaeth Sir y Fflint.

Daeth y gynhadledd i ben gyda chinio amheuthun o gynnyrch lleol.